Автор Тема: Новите положения в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи  (Прочетена 21768 пъти)

OwnerBG

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 694
 • Карма: +62/-62
 • Респект: +53
  • Профил
  • Списание за хората, имотите и проблемите
В Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г.) ясно се очертават основни насоки на измененията: либерализиране на правния режим на земеделските земи от общинския поземлен фонд; промени, свързани с ползването на земеделските земи; преуреждане на статута на оценителите на земеделски земи; промени в правното положение на органите по поземлена собственост.
1. Законодателни промени по отношение на земите от общинския поземлен фонд
Промените в режима на земите от общинския поземлен фонд обхващат както установените със закона задължения за общината да предоставя целево земи от общинския поземлен фонд, така и условията и реда за разпореждане със земеделските земи – общинска собственост, и за тяхното управление.
Обезщетяване
С изменението на чл. 10б (§ 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ) се въвежда принципът обезщетяването със земя да се извършва за сметка на съответния поземлен фонд – общински или държавен, според това дали мероприятието, което не позволява възстановяването на собствеността, е държавно или общинско. Земите от държавния поземлен фонд се превръщат в основен източник на земеделски земи за обезщетяването на собствениците. Уреждат се случаите на обезщетяване на собствениците, когато в землището няма земи от държавния поземлен фонд – собствениците се обезщетяват със земи от общинския поземлен фонд (чл. 10б, ал. 6).
Удостоверяването на характера на мероприятието ще се извършва от общината при условия и ред, определени в правилника за прилагането на закона (чл. 10б, ал. 7).
Освен в чл. 10б, новият принцип при определянето на земеделски земи за обезщетяване е проведен и при обезщетяването на българските граждани по реда на чл. 10в. В съответствие с него са и промените в хипотезите на чл. 11 и 15.
Във връзка с режима на обезщетяване е и преходната разпоредба на § 27, ал. 1, която предвижда неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд да се приключват по досегашния ред.

http://www.sobstvenik.com/?p=338
Подбрани статии за собственици на имоти.http://www.sobstvenik.com/
За купувачи и продавачи си има други места.
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/


                                                                OwnerBG

OwnerBG

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 694
 • Карма: +62/-62
 • Респект: +53
  • Профил
  • Списание за хората, имотите и проблемите
Преотредените ниви под въпрос

Собствениците на парцелите може да изгубят пари и право да строят върху бившите ниви
Собствениците на близо 100 000 декара земи може да изгубят хиляди левове и право да строят върху парцелите си заради новия закон за опазване на земеделските земи.
Според документа промяната на предназначението на земеделските земи се отменя, ако до 3 години от влизането му в сила не е поискано разрешително за строеж. Друго условие гласи, че бившите ниви отново стават земеделска земя, ако до 6 години изграждането на дадения обект не е започнало.
Именно по силата на тези правила собствениците на парцелите, чието предназначение е било променено през 2008 г., може да загубят право на строеж върху тях още през тази година. Така ще се простят и с първоначалната си инвестиция – парите, дадени за държавни такси при промяната на предназначението на земите.
Право на строеж върху ниви вече са изгубили собствениците на 316 декара земя. Пет разрешителни са били обявени за нищожни между 2008 г. и 2010 г. от Комисията за земеделските земи към земеделското министерство.
Очаква се проблемът да засегне още десетки или дори стотици собственици на земеделски земи с променено предназначение, коментираха инвеститори. Причината е, че по време на финансова криза и непрекъснато променящи се условия за правене на бизнес, хората не могат да са спокойни и да направят планираните си инвестиции.
 http://www.sobstvenik.com/?p=3081
Подбрани статии за собственици на имоти.http://www.sobstvenik.com/
За купувачи и продавачи си има други места.
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/


                                                                OwnerBG