Форум за имоти

Форум за финанси, право, счетоводство, политика и други науки => Кредити => Темата е започната от: gogolcho в 02 Юни, 2010, 23:46:29

Титла: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: gogolcho в 02 Юни, 2010, 23:46:29
Слагам я в този раздел, ама ако кажете, че й е другаде мястото, преместете темата.

Та, идеята е тук да се дават идеи къде в чужбина (и най-вече в Европа) е добре човек да си държи парите (и като лихвени условия и като сигурност). Добре е да се каже до каква степен държавата, където е банката, гарантира депозита.
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: Собственик 31 в 05 Юни, 2010, 23:50:49
Според Додо, най-добрият депозит е доларовия в Азербайджан-20% годишна лихва. Лошото е че в тази страна като нищо в кризата могат да решат да национализират депозитите на чуждестранни граждани. Риск печели, риск губи! :)
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: gogolcho в 06 Юни, 2010, 12:02:11
В Азербайджан съм съгласен, че може да има политически риск. Икономически - найн.

Интересуват ме по-скоро европейски банки. При тях лихвата не е толкова голяма като в БГ, но пък в БГ съществува един момент, който ме притеснява и ме кара да имам едно наум: Фондът за гарантиране на депозитите има срок да започне да изплаща депозити в изгърмяла банка, но не и да приключи изцяло изплащането. Проблемът е, не толкова че известно (неопределено) време няма да разполагаш с цялата си сума и ще имаш пропуснати ползи от това, колкото че неопределения краен срок за пълното изплащане е комбиниран с това, че депозитите се изплащат в левова равностойност. Хипотетично е възможно докато завърши изплащането бордът да падне и левът да се обезцени или пък фиксираният курс да бъде променен от НС на 3:1 или 4:1 и чак това да ти изплатят остатъка от депозита. Което значи че левовете, които ще получиш, ще струват по-малко евро.

Тук искам да подчертая, че подобен сценарий не е в полза никому, най-малко пък на продавачите на имоти, защото едни сътресения в борда веднага ще смъкнат цените на НИ близо до нивата, описвани от куку и асен... 
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: Собственик 31 в 06 Юни, 2010, 14:29:38
Ако падне борда и стане зле за продавачите защото ще са паднали цените, което е съмнително защото аз през 1996г. имам спомени че цените си стояха в $, какво ще стане с купувачите само като си помисля и ми иде да направя дружество с идеална цел събиране на помощи за тях!
И с тон хартия във вид на национална валута не можеш да барнеш гарсионера!  :'(
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: BulCan в 06 Юни, 2010, 23:02:51
Начев ми беше споменал по едно време, че човек ако има банкови сметки извън България, трябвало да се обявят в БНБ и тогава можело да се прехвърлят в тези сметки и по-големи суми. Това как става? Просто се влиза в сградата на БНБ на площад "Батемберг" и се обявяват на гише ли?  :D  :D Питам публично, не за да "оборвам" Начев (въпросът ми се отнася и към него), ами ако и някой друг има инфо за това да пише. Този начин на "евакуация" на средства, в случай на нужда е най-бърз и сигурен, ако изключим разбира се метода на Додо, да завива пачките в кайма и да ги реди във фризера.  :D :D :D
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: tihia в 06 Юни, 2010, 23:20:56
БНБ си има клон и във Варна, Булкан. Трябва да се декларират сметките в чужбина. По големия проблем е, че след като декларираш и изнесеш средства, интересът на данъчните към теб ще се повиши съществено.Ще те питат какво ли не, не само за конкретните пари, а и за всички твои активи.Те защо се запритесняваха всякакви политици и бандити, като се разбра, че има инфо за сметки в швейцария.Както беше споменал някой в този форум: "зад всяко богатство стои някакво престъпление". Не е далеч от истината  такова твърдение, като се замисли човек.
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: dodo2 в 06 Юни, 2010, 23:29:41
От 01.01.2010 промениха лимита на 100К:

"С измененията се увеличава от 25 000 лв. на 100 000 лв. прагът за предоставяне на статистически форми от гражданите и фирмите при извършване на преводи и плащания от и към чужбина"

Откакто БНБ си смени сайта нищо не мога да намирам в него :) Там търси Наредба 27 за статистиката на платежния баланс или нещо подобно се казваше. Ама гледай да е новият вариант, че нетът се е напълнил с копия на вече остаряли закони и наредби..


За Азербайджанската банка искат присъствие на място :D
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: dodo2 в 06 Юни, 2010, 23:32:35
Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс (http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/regulations_registrationinb_bg.pdf)
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/regulations_registrationinb_bg.pdf (http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/regulations_registrationinb_bg.pdf)

Хм това май не е за физически лица.. :)
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: Muza в 06 Юни, 2010, 23:39:53

Ето тук наредбата и указанията

http://www.bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AULFSearch/index.htm (http://www.bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AULFSearch/index.htm)

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/au_lf_guidline_app1_bg.pdf (http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/au_lf_guidline_app1_bg.pdf)

Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: Muza в 07 Юни, 2010, 00:20:04

Често задавани въпроси

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/CONTR_STATISTICS_FAQ (http://www.bnb.bg/AboutUs/AUFAQ/CONTR_STATISTICS_FAQ)
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: dodo2 в 07 Юни, 2010, 00:28:19
Хм, значи това е наредба и за физическите лица, а в нея е останало само това:


Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от
1 януари 2010 г.) Лице, извършващо плащане и превод на стойност, равна на или
надвишаваща 100 000 лв., за които се води регистър по чл. 7, ал. 1 от Валутния
закон, представя на търговската банка-посредник, съответно на БНБ, статисти-
ческа форма по образец.
(2) Статистическата форма по ал. 1 се представя, както следва:
1. при преводи и плащания към чужбина и при преводи и плащания между мес-
тни и чуждестранни лица в страната − в момента на нареждане на превода или
плащането;
2. при постъпления от чужбина − в 30-дневен срок от получаване на уведомле-
ние от търговската банка за постъпване на превода по сметката на лицето.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г.) Статистическата
форма по ал. 1 се съхранява от банката посредник или съответно от БНБ, когато
плащането се извършва чрез нея.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 111 от 2003 г., в сила от 1 януари 2004 г., изм. – ДВ,
бр. 102 от 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г.) Местните физически лица отчитат
чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината,
следваща отчетната година
, вземанията си от и задълженията си към чуждестран-
ни лица по финансови кредити, включително и по предоставени финансови кре-
дити чрез откриване на банкови сметки в чужбина.
(2) Статистическите форми по ал. 1 се подават, ако:
1. (доп. − ДВ, бр. 111 от 2003 г.) сумата на всички вземания по финансови кре-
дити, включително остатъци по банкови сметки в чужбина, е равна на или надви-
шава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година;
2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надви-
шава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година.

Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: gogolcho в 07 Юни, 2010, 01:20:41
Тази наредба е приета на основание чл. 7, ал. 11 от Валутния закон. Нарушането на задълженията по чл. 7 според чл. 19 се наказва с административно наказание глоба от 200 до 1000 лв.

Това на първо четене, че много ми се спи :)
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: nachev в 07 Юни, 2010, 13:04:13
БулКане,
Не мога да ни дам смислено оправдание   :(, но тази тема е останала извън полезрението ми и това е причината за липса на реакция.
Едва сега я забелязах поради излязъл нов постинг.

Виждам, че всъщност вече отговор има.
Според моите виждания и информация прагът, от който нататък възниква задължение за деклариране е 50 000 лв.
Има особеност. В закона е казано завъртяно. Така е в законите - те са предназначени да бъдат разбирани от избрани.

Думата депозит в текста (наредбата) липсва. В конкретния случай депозитът е вид твое вземане към банката, в която е открит. Следователно попада сред видовете информация, която дължиш.

Депозитът винаги е обвързан с някаква сметка и в тази връзка има  и някакъв белег (характеристика) и на "остатък по сметка", който е в твоя полза. Това е другият белег, по който може да се ориентираме, че наредбата третира такива случаи.
Ерго, попада под разпоредбата и подлежи на деклариране (обявяване).
 
Друга особеност е, че очевидно наредбата предвижда задължение за обявяване на сумарен баланс. Ако имаш няколко депозита, всеки под 50000 лв, но сумарно над 50000 лв., трябва обявяване.

Аналогични задължения възникват  и при теглени кредити от чужди банки.

Наложиха се малко корекции, че много греша бързайки.
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: gogolcho в 07 Юни, 2010, 13:46:07
Малко се измества темата, но да кажа как ги виждам нещата с обявяването на такъв превод. Имаш задължение за обявяване, неизпълнението на което задължение е административно нарушение, за което при установяването му се налага административно наказание - глоба  в определен размер. Дори да не си изпълнил задължението за обявяване и да ти наложат глоба, това не прави по никакъв начин самият превод недействителен! Това са коренно различни неща! Не могат и да ти забранят да правиш такъв превод дори със закон в бъдещ момент що се отнася до страни от ЕС, защото ще се наруши един от основните принципи на правото на ЕС (а сигурно и конкретни норми) - а именно свободното движение на капитали.

Пък и самото обявяване не е проблем за мен, че да не го правя.
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: чи-чов-ци в 09 Юни, 2010, 15:23:36
 Ако някой реши да открива сметка в банка в чужбина на място, бих обърнал внимание на нещо. Не че е най-важното, но и малките камъчета в обувката са много болезнени. В личните ни документи, дори и в най-новите, няма отбелязан адрес на латиница/ в паспорта изобщо няма, а в личната карта не са решили за нужно да е и на латински/. Ако по една или друга причина банката ви поиска да удостоверите адрес, ще трябва да се втурнете по посолства и консулства, а там цари весело безметежие. Та не е зле да се помисли за предварително подсигуряване по този въпрос.
  Приятен ден!
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: gogolcho в 09 Юни, 2010, 15:30:30
Ето малко инфо къде до каква сума са гарантирани:
http://en.wikipedia.org/wiki/Deposit_insurance (http://en.wikipedia.org/wiki/Deposit_insurance)
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: BulCan в 09 Юни, 2010, 16:37:29
Ако някой реши да открива сметка в банка в чужбина на място, бих обърнал внимание на нещо. Не че е най-важното, но и малките камъчета в обувката са много болезнени. В личните ни документи, дори и в най-новите, няма отбелязан адрес на латиница/ в паспорта изобщо няма, а в личната карта не са решили за нужно да е и на латински/. Ако по една или друга причина банката ви поиска да удостоверите адрес, ще трябва да се втурнете по посолства и консулства, а там цари весело безметежие. Та не е зле да се помисли за предварително подсигуряване по този въпрос.
  Приятен ден!

Много важна "подробност"! Ако имате адрес в страната и шофьоркса книжка, адреса би трябвало да го има на нея. Може да се занесе и някоя битова сметка (ток, вода, тел.), която идва на ваше име на определен адрес. Ако нямате изобщо адрес, един от изходите е да се помоли някой познат да ви напише "фиктивен" договор за наем на неговият адрес, само за пред банката. Ако не стане в някоя банка, пробва се в други.
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: Muza в 09 Юни, 2010, 16:44:59

От гугълчето...

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=675&sectionid=6&id=00001 (http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=675&sectionid=6&id=00001)
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: dodo2 в 09 Юни, 2010, 17:12:34

От гугълчето...

[url]http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=675&sectionid=6&id=00001[/url] ([url]http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=675&sectionid=6&id=00001[/url])


Тази статия е от 2005 година и не е актуална :) Последните промени в наредбата са от 01.01 тази година и там ги изброихме назад важните неща :)

 *drink5*
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: Muza в 09 Юни, 2010, 17:25:58

От гугълчето...

[url]http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=675&sectionid=6&id=00001[/url] ([url]http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=675&sectionid=6&id=00001[/url])


Тази статия е от 2005 година и не е актуална :) Последните промени в наредбата са от 01.01 тази година и там ги изброихме назад важните неща :)

 *drink5*


Дори е от 2002.  :-[ :) Сега видях.

По-интересното е какво биха изисквали банките като документи. Аз и затова я пейстнах.

Макар, че и тази информация, сигурно има промени към днешна дата. :)
Титла: Re: Депозит в чужбина. Къде?
Публикувано от: bludniqt sin в 09 Юни, 2010, 17:46:31
Чудно ми е как никой от Вас не е чувал за една малка, китна алпийска държавица наречена Швейцария. Не сте ли гледали : "Едно парченце ( билетче ) и си там!". К`ви адреси, к`ви молби к`ви пет лева! Има си един код, Джон Смит и готово!