Форум за имоти

Общи => Дъра-бъра => Темата е започната от: dodo2 в 27 Август, 2010, 16:53:40

Титла: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 27 Август, 2010, 16:53:40
Мисля, че ще е полезно.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 27 Август, 2010, 16:54:15
Бяло саламурено сирене

Бялото саламурено сирене се получава чрез подсирване на мля­тото с последваща обработва на образувалата се сиренина. То е един от най-разпространените у нас видове сирене. Отличава се с висока хранителна стойност главно поради високото съдържание на пълноценни белтъчини (17-18 %) и млечни мазнини (22-25 %). Богато е на минерални вещества, особено на Са и с раз­нообразни витамини (най-вече А и D).
За производство на бяло сала­мурено сирене у нас се използват глабно овче и краве мляко или смес от тях в съотношение 1:1. Процесът на произвдството включва следните основни фази:
1) пастьоризиране - млякото трябва да бъде чисто, прясно, пълномаслено и незамърсено с вред­ни микроорганизми. Млякото се пастьоризира при 75°С, след което се охлажда до 28-31°С
2) подсирване - към охладеното мляко се прибавя сирищна мая за подсирване. Под вли­яние на сирищната мая коагулира казеинът на млякото, ка­то се формира т. нар. сиренина. В образувалата се пресечка се задържат и повече от маслените клъбца.
3) пресуване на сиренината - сиренината се раздробява и се пренася в цедки, поставени в дървени рамки върху наклонена сиренарска ма­са. Тук сиренината се пресува с тежести с цел да се отст­рани излишната суроватка.
4) нарязване
5) солене
6) опаковане - дървени бурета или тенекии от бяла ламарина. Между редовете сирене се поставя сол, в опаковките постепенно се образува саламура, която трябва да покрие изцяло сиренето. Най-отгоре си­ренето се притиска, за да се избегне изплуването на парчетата.
7) зреене - 40 - 45 дни при темпе­ратура 12 - 15 °С. При зреенето протича млечнокисела фер­ментация, вследствие на която в сиренето и саламурата се натрупва млечна киселина. Тя способства за уплътняване на сиренето, оформя вкуса му и освен това осигурява трайността му, тъй като има консервиращи свойства. Правилното протичане на зреенето е от голямо значение, за качеството и трайността на сиренето.
Видове бяло саламурено сирене. Бялото саламурено сирене се класифицира въз основа на два признака:
1) вид:
- овче – от пълномаслено овче мляко, като се допуска прибавяне на козе мляко до 10 %; превъзхожда останалите видове бяло саламурено сирене. Овчето сирене трябва да съдържа най-малко 50 % сухо вещество, като маслеността му трябва да е минимум 50 %.
- краве - от пълномаслено краве мляко, като се допуска прибавяне на неограничено количество биврлско мляко; значително отстъпва на овчето, макар и да има почти същата хранителност; трябва да съдържа най-малко 48 % сухо вещество, като маслеността му трябва да е минимум 48 % (47% за второ качество)
- смесено - от овче и краве мляко в съотношение 1:1; сухото вещество в него трбва да бъде минимум 50 %, а маслеността на сухото вещество - минимум 48 %.
2) качествено състояние на изходното мляко
- първо
- второ
Качествени показатели на сиренето.
Саламурата на доброкачественото сирене трябва да бъде бистра, непроблачена, умерено со­лена и слабо кисела на вкус, със специфичен приятен мирис, без странични оттенъци. Цветът на сиренето да бъде бял, със слабо или силно изразен кремав оттенък в зависимост от вида му, еднакъв в цялата маса. Отделните бучки сирене трябва да представляват добре оформени кубове, с незамърсена и неразмекнала се повърхност. Консистенцията на сиренето да е умерено твърда и умерено еластична. Разрезната повърхност трябва да бъде гладка, без шупли или само с единични шупли. Вкусът и мирисът на сиренето трябва да бъдат ясно изразени, приятни, характерни за зрялото сирене, без странични оттенъци.
Съдържанието на готварска сол трябва да бъде: в са­ламурата – 6-10 %, а в сиренето – 3-5%.
Съхраняване на сиренето. Продължително сиренето може да се съхранява само в хладилници. При температура 0-2 °С трайността на сиренето е до 10 месеца, при 2-5 °С до 8 месеца, а при 7-16 °С - до 6 месеца. През цялото време на съхраняване сиренето трябва да бъде в саламура в проти­вен случай бързо загнива и се разваля. Трябва да се предпазва от замръзване (то замръзва при около - 6 °с), защото става трошливо и безвкусно.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 27 Август, 2010, 16:55:10
Сирене Дунавия

Сиренето "Дунавия" е разновидност на кравето бяло сала­мурено сирене, което обаче се получава по съвсем различна технология.
Използва се прясно пълномаслено краве мляко, ко­ето се пастьоризира при 73 - 75 °с, охлажда се до 55 °с, след което се подлага на ултрафилтрация под налягане. В устройс­твата за ултрафилтрация са монтирани полупроницаеми мем­брани, които пропускат водата и разтворените в нея соли (и отчасти млечната захар), но не пропускат белтъчините и млечните мазнини. Получават два продукта филтрат и концентрат със съдържание на сухо ве­щество около 37 - 40 % (в него преминават всички белтъчи­ни и млечни мазнини).
Полученият концентрат отново се пас­тьоризира при около 80 °С, хомогенизира се под налягане, охлажда се до около 32 - 34 °с и към него се прибавят определе­но количество сирищна мая и подкваса от млечнокисели бактерии. Следва директно разфасоване на концентрата в тенекии на пластове с дебелина, равна на височината на отдел­ните парчета сирене. След около 30 мин. (при което концент­ратът коагулира и се подсирва) се добавя втори, след това трети и накрая четвърти пласт, като всеки от тях се под­сирва отделно. Около 30 мин. след поставянето на последния пласт сиренето се разрязва вертикално с остър нож, така че във всеки пласт се оформят по 9 парчета, а общо в тенекията - 36 парчета сирене с маса около 450 г.
Така приготвено­то сирене се оставя за около 24ч за предварително зреене, след което към него се прибавя около 3% готварска сол. Следва процес на осоляване и зреене. През първите 5-7 деноно­щия зреенето протича при температура 18 - 22 °С, а окончателното зреене, което продължава около 30 денонощия, се провежда при температура около 14 - 16 °С. След прикльчване на зреенето опаковките се затварят плътно и сиренето пос­тъпва за съхраняване в хладилници при температура 2-5 °С.
Прилаганата технология дава възможност да се убеличи с около 16 - 20 % добивът на сирене, тъй като в него се включват всички белтъчини на млякото (не само казеинът, както е при обикновената технология). Освен това отпадат трудоемки операции, свързани с отстраняването на суроватката.
Сиренето "Дунавия" е с по-мека консистенция, тъй като съдържа повече (около 17,3%) и по-разнообразни белтъчни вещества, а общата му масленост е около 21 %.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 27 Август, 2010, 16:55:35
Кашкавал

Кашкавалът е вторият по значимост продукт на нашето сиренарство след бялото саламурено сирене. По своята хранителност той превъзхожда сиренето, тъй като съдържа с около 10 % повече сухо вещество, в т.ч. 5 % повече мазнини и 3-4 % повече белтъчини. Поради по-ниското си водно съдържание кашкавалът е и по-траен при съхраня­ване.
Производство на кашкавал. За получаване на каш-кавал се използват пълномаслено овче и краве мляко, но най-качествен кашкавал се получава от овчето мля­ко. Про­цесът на производство включва следните основни фази:
1) подсирване на млякото - Млякото се пастьоризира при 75°С, след което се охлажда до 28-31°С. Към охладеното мляко се прибавя сирищна мая за подсирване. Под вли­яние на сирищната мая коагулира казеинът на млякото, ка­то се формира т. нар. сиренина.
2) първична обработка и пресуване на сиренината – получената сиренина се раздробява и се загрява ("изпича се") до 38-39°С, за да се уплътни. Отделилата се суроватка се изгребва, след което сиренината се пренася върху сиренарски маси и се пресува в цедки.
3) чедеризация (втасване) на сиренината - Пресуваната сиренина се нарязва на късове и се ос­тавя за предварително зреене, при което става еластична и придобива жълт цвят.
4) парене - Чедеризиралата сиренина се раздробява и се попарва в загрята (до 72-74°С) слабо подсолена вода с цел да се спре понататъшната чедеризация и да й се придадат пластични свойства, необходими за формува­нето.
5) фор­миране на питите - Още топлото кашкавалено тесто се омесва и се формира в калъпи с вид на пити или паралелепипедни пар­чета. Питите са с височина 12 ст и диаметър 30 ст, а паралелепипедните форми имат размери 30 х 20 х 14 ст.
6) солене - трае около 20 дни. Първоначално върху питите не бива да се поставя много сол, тъй като това може да доведе до образуване на дебела и груба кора, която забавя по-на­татъшното осоляване.
7) зреене - извършва се в подходящи проветриви помещения при температура 12 - 14 °с и продължителност най-малко 60 дни.
8) миене
9) сушене
10) парафиниране - чрез потапяне в разтопена восъчно-парафинова смес. Практикува се и оббиване на питите с полиетиленово фолио.
Видове кашкавал.
1) Според вида на изходното мляко:
- от овче мляко ("Балкански") - Най-качествен е кашкавалът, получен в планинските райони. По своите вкусови свойства и трай­ност обчият кашкавал значително превъзхожда кашкавал "Витоша". Сухото вещество трябва да е не помалко от 58-60%, маслеността – 50%, сол – 1,8-3,5%
- от краве мляко ("Витоша") - Отличава се с по-интензивен жълт цвят, с мека консистенция, с по-ниска масленост и с по-високо съдържа-ние на вода. Сухото вещество трябва да е не помалко от 58%, маслеността – 43-50%, сол – 1,5-3%
2) В зависимост от качествените му показатели:
- екстра
- първо качество
- второ качество
Качествени показатели на кашкавала.
Питите трябва да бъдт гладки и чисти, с добре оформена, кехлибареножълта кора, без повреди, ослузяване и загниване, без плесенясване. Формата на пити­те е правилна, без признаци на подуване (подуването свиде­телства за шупване на кашкавала). Повърхността на питите трябва да бъде гладка, без бактериални шупли. Вътрешният строеж на кашкавала трябва да бъде едноро­ден, без механични примеси и без открояване на пластове и напуквания. Цветът на вътрешността е равномерен, кремавожълт. Консистенцията на кашкавала при 15-18оС трябва да е плътно елестична. Не се допуска прекомерно твърда, трошлива или мажеща се консистенция. Мирисът и вкусът са приятни, свойствени за зрелия кашкабал, без стра­нични оттенъци.
Маркировка и съхраняване на кашкавала. Кашкавалът се съхранява и се изнася на пазара неопакован, като всяка пита е маркирана, или опакован в полиетиленови опаковки, като правило вакуумирани. В този случай отделните фирми нанасят маркировката върху опаковката.
Продължително   кашкавалът   се   съхранява само в хладилник при температура 0-4оС, като трайността му е от 1 година на овчия, до 8 месеца при кравия кашкавал.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 27 Август, 2010, 18:37:50
Да не забравяме и киселото мляко. Скоро в разговор с приятели споделих мисълта, че процента, означен на кофичка не е маслеността, а съдържанието на мляко.  :)

Копирам:
======================================================

1. Млякото което ще заквасваш (надявам се да е пълномаслено и доказано чисто) трябва да заври задължително!

2.   Докато поизстива го разбърквай периодично, за да не образува отгоре   "коричка", т.е. да не му избие маслото отгоре така да се каже.

3. Към   заквасване се пристъпва когато се е охладило до 45 -46°С , а след   прибавянето на закваската t-та не трябва да е по-ниска от 42-43°С. Разбъркваш хубаво киселото мляко и постепенно добавяш към него от   топлото прясно мляко. Като стане сместта с гъстотата на сос бешамел, я добавяш с постоянно бъркане към прясното мляко.

4. !!! Наливаш млякото в сухи и топли бурканчета !!! Можеш да ги загрееш междувременно във фурната на 50°С

5.   За да се подкваси добре млякото, също трябва да завиеш добре   бурканчетата с нещо дебело - одеало напр., за да се запази t-та за   по-дълго

6. Така престоява 3 часа

7. Веднага след това трябва да се охлади до 4-6°С - в хладилника.

Ако   искаш млякото да не ти е много кисело трябва да го пребереш веднага   след 3-те часа в хладилник, НО ако обичаш леко киселко мляко го остави за 1 час отвито,  и тогава го прибери в   хладилника.
======================================================

Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 27 Август, 2010, 21:48:42
много полезна темичка!  :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 27 Август, 2010, 22:14:22
Тези които учат хранителна промишленост (ако има изобщо такова нещо) от къде четат?

Искам тук да напишем малко от здравословна гледна точка при правене на домашните неща, за да не се изпотрепем :) тези в магазините може да са фалшиви ама поне имат и химия за да не са пълни с бацили :) А при домашните си има риск..

По уеба всеки е писал какво ли не, ама аз искам по-нАучно :)


За киселото мляко (една жена ми каза):

Прясното мляко трябва да се вари на 100 градуса 13 минути за да умре салмонелата (ако има) и 10 минути за туберкулозните бактерии.


Като се прави сирене, млякото не трябва да се вари, та може би там трябва на по-ниска температура но по-дълго време?


Сега някой ако каже и откъде се набавя истинско мляко от някой дедо, на който кравите не са болни и не ги храни на радиоактивна поляна...
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 27 Август, 2010, 23:20:29
Додо, избираш си някое село, отиваш там, правиш проучване от типа "комшията ми каза" и ... готово!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 28 Август, 2010, 00:06:58

Додо,

Трудни въпроси задаваш. Не съм завършила ХВП, но поназнайвам нещичко.

Ти поставяш въпроса за млякото. Точно този въпрос си зададох и аз. От къде да се вземе това, чистото мляко, от къде и толкова мляко за сирене. До колкото знам, за 1 кг сирене, отиват около 7л мляко....

Отделно за месото. По същия начин. Не само до бацилите. Например свинското. Свинете ги подкарват  с електрически подкарвачки към бокса, където ги колят. Започва едно квичене, защото те усещат и разбират. Изживяват стрес, при който се отделят някакви химични съединения. Те, влошават качеството на месото и в същото време са вредни. Това е много стар проблем и едва ли е разрешен.

Когато се колят агнета за арабските страни, идва аятолахът или какъвто е там. Пуска се една завеса и само едно агне. Останалите зад нея. Чете се молитва - "аля-маля"  :D , дава му се вода да пие, главата на изток и чак тогава се коли. Не може и в съседство да има свинско.  Това е много смешно, но може би има връзка с качеството на месото.

Иначе, както са живи, ги окачват на ченгелите за някой от задния крак. И така ги колят. През това време, докато им прережат гърлото, много жално блеят...  :(

От тази страна, ще е по-добре да си купиш месото от село. Ще контролираш, как се коли. Може би и ще е хранено по-добре. Но дали е радиоактивна храната...

От друга страна,  как ще разбереш, дали не е болно от нещо животното. Няма лаборатория, няма изследване... Болните и умрелите животни се правят на консерви и създърма при много голяма и продължителна термообработка.

Няма абсолютна сигурност... Най-добре, къща на село, миниферма, миниградина... :)


Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 28 Август, 2010, 00:29:36
Абе аз не съм чак такъв параноик, както изглежда от нещата които питам, просто се чудя да не стане от трън на глог - вместо химия - бацил :D

Просто гледам да си събера достатъчно информация и да си експериментирам за забавление по-скоро с някой друг суджук на терасата. (И пеперони!!! след като го няма никъде по магазините)

Например "прясното сирене не трябва да се яде преди еди кога си, защото било вредно" - това слух ли е, така ли е, какво му е вредното и т.н. :)

Иначе има един филм "Food Inc.", след който ще ти се иска да бяхме тревопасни.

http://www.zamunda.net/details.php?id=219425&hit=1 (http://www.zamunda.net/details.php?id=219425&hit=1)

(http://img.zamunda.net/bitbucket/aKE62.jpg)

Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Jim в 28 Август, 2010, 16:18:26
Добре де, а основната суровина - прясното мляко как смятате да си я набавяте? Аз допреди месец взимах по 2л. мляко (по 1лв. литъра) от едно село, но за сирене и какшкавал трябват доста по-големи количества. А и не трябват ли някакви специални съдове (може и да е написано и да съм  пропуснал, сори)... :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 28 Август, 2010, 23:09:11
Най-лесният начин е да се абонираш за някой дедо, който идва в София с колата и носи на разни хора, които са си заявили - така му е гарантирано, че идва и продава за 10 минути каквото носи. Въпросът е от кой дедо точно да става това :) Събирам мнения
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 28 Август, 2010, 23:51:51
Добре де, а основната суровина - прясното мляко как смятате да си я набавяте? Аз допреди месец взимах по 2л. мляко (по 1лв. литъра) от едно село, но за сирене и какшкавал трябват доста по-големи количества. А и не трябват ли някакви специални съдове (може и да е написано и да съм  пропуснал, сори)... :)

Ако ти го носи дядото, няма да е зле  да му дадеш предварително съдовете. Те си ги надписват и знаят кой на кого е. Големи количества обаче не могат да се очакват. Много е важно съдовете да са добре измити, защото млякото много лесно се разваля, ако се постави в непочистени съдове. И пластмасови шишета стават.
Преди време си взимах от една баба на пазара на Графа (до черквата Седмочисленици) и нямаше проблем, винаги млякото беше прясно, но ходех сутрин, точно когато идваше и тя, иначе рискуваш цял ден да е стояло на слънцето, а особено в тези жеги е рисковано. Най-добре ще е да изчакаме есента и зимата. Сега не му е времето за такива експерименти.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 29 Август, 2010, 00:17:33
За бутилките е много важно хипохиндриците да знаят/еме къде се събират - от кофите (най-вероятно).

Тук в квартала имаме един известен билкар, който произвежда най-известната-отвара-за-отслабване-на-жени(-чрез-дрисък). Та той със сигурност си вади бутилките от кофите, даже една друга баба от квартала му помага - рови и му носи.

Даже аз подозирам, че ефектът на отварата му не е толкова от самата билка, а от полепналата кофена гадост по бутилките, водеща до дизинтерия или подобни неща и съответно 10 килограма на седмица ефективно отслабване.

*drink5*

Значи някой ако ни светне откъде можем да си набавим евтино пластмасови бутилки за еднократна употреба ще е добре :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 29 Август, 2010, 00:44:25

 :D

http://www.omegaplast.net/ (http://www.omegaplast.net/)

http://www.rumoplast.com/ (http://www.rumoplast.com/)

http://philplast.com/ (http://philplast.com/)

Но, виж това...

http://fmplus.net/news/music/2010-08-27/ne-pijte-voda-ot-plastmasovi-butilki-zove-sheril-krou.fm+ (http://fmplus.net/news/music/2010-08-27/ne-pijte-voda-ot-plastmasovi-butilki-zove-sheril-krou.fm+)

http://ecomedia.bg/doctor-eco/waste-chemicals-recycling/article/3607 (http://ecomedia.bg/doctor-eco/waste-chemicals-recycling/article/3607)

http://www.19min.bg/news/8/23027.html (http://www.19min.bg/news/8/23027.html)

http://razkritia.com/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/ (http://razkritia.com/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/)

"Някой милярдер във САЩ има завод за стъкло,и плаши стадото с гадни неща….!!!!?За да се разгради в природата една найлонова(на градивните си канцерогенни честици)….торбичка и е нужно 200 годни!!!!!!А пък въпросната пластмаса и е нужна температура около 170 градуса,за да почне да отделя вредния АНТИМОН…!!!?До подобно заключение ще стигне всеки образован физик,…ВНУЧЕТО НА БИЛ ГЕЙТЦ Е РЕШИЛО ДА ВЪРТИ БИЗНЕС СЪС СТЪКЛО….може би…!!!?Да се притесняваш от АНТИМОНА….трябва да я пушиш будилката ,както наркоманите пушат херойн горейки я със запалка….На пластмасовото шише сигурно му трябват даже и повече от 200 години за да се разгради,тъй като е по-плътно….!!!!! "

 *drink11*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 29 Август, 2010, 00:50:16

Бутилка за сирене - 2 - 2,5 кг

http://helfi.net/products_1.html (http://helfi.net/products_1.html)

Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 29 Август, 2010, 01:07:10
За бутилките е много важно хипохиндриците да знаят/еме къде се събират - от кофите (най-вероятно).

Тук в квартала имаме един известен билкар, който произвежда най-известната-отвара-за-отслабване-на-жени(-чрез-дрисък). Та той със сигурност си вади бутилките от кофите, даже една друга баба от квартала му помага - рови и му носи.

Даже аз подозирам, че ефектът на отварата му не е толкова от самата билка, а от полепналата кофена гадост по бутилките, водеща до дизинтерия или подобни неща и съответно 10 килограма на седмица ефективно отслабване.*drink5*

Значи някой ако ни светне откъде можем да си набавим евтино пластмасови бутилки за еднократна употреба ще е добре :)

Додо, отиваш в първия магазин от тези за по левче и продават всякакви бутилки и тубички от 2 до 20 литра. Ще си бъдат изцяло твои и неизвадени от кофата! Цените са до 5 кинта.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 29 Август, 2010, 01:30:49
А да, с китайска пластмаса, която пуска някаква отрова :)

Трябва да има гаранция, че е за храни.

Аз си харесах това:

http://www.ipoma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=9&limit=1&limitstart=1 (http://www.ipoma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=9&limit=1&limitstart=1)

10 It   PE   560 mm   320 mm   Milk products   300   14
20 It   PE   640 mm   455 mm   Milk products   200   14

В спихнато състояние не заемат никакво място, интересно каква е цената.. казваш на дедото "искам за утре 5 литра" и заема толкова място, друг ден - "10 литра"
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 29 Август, 2010, 01:56:06
А да, с китайска пластмаса, която пуска някаква отрова :)

Трябва да има гаранция, че е за храни.

Аз си харесах това:

[url]http://www.ipoma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=9&limit=1&limitstart=1[/url] ([url]http://www.ipoma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=9&limit=1&limitstart=1[/url])

10 It   PE   560 mm   320 mm   Milk products   300   14
20 It   PE   640 mm   455 mm   Milk products   200   14

В спихнато състояние не заемат никакво място, интересно каква е цената.. казваш на дедото "искам за утре 5 литра" и заема толкова място, друг ден - "10 литра"


Дедото няма да знае от коя страна да го отвори, трябва да мине и курс по обучение за прилагане на продукта!  :D :D :D
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 31 Август, 2010, 16:15:52
Четиво в подкрепа на заглавието на темата. (http://forum.bgfta.org/index.php?topic=610.0)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 31 Август, 2010, 16:25:56
Има едно такова нещо обаче - като сме свикнали с новите храни, ако се направят по истинската технология са гаднички. Примерно киселото мляко, което си направих тази нощ нещо не ми е апетитно :) При това не може да се яде в същите количества, много по-тежко е, определено сега го чувтсвам в стомаха си, че нещо става  :D

От трите вида (с мляко Био, Президент и Верея) последното е най-вкусно (леко).

Представям си какво ще стане ако е със съвсем истинско мляко. 3 лъжици и почивка. :)

Иначе закваската от Био кисело мляко е хубава - станаха доста гъсти и си имат вкус на истинско кисело мляко.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 31 Август, 2010, 16:52:44
При това не може да се яде в същите количества, много по-тежко е, определено сега го чувствам в стомаха си, че нещо става.


Реклама на Активиа 3 (http://vbox7.com/play:977de819)


Сега сериозно за киселото мляко. Ако имаш възможност си вземи директно от кравата, прясно издоено, свари си го 15 - 20 минути на пара и го закваси.
Този път не го чакай 4 часа, а след час и половина, два провери дали се хванало, тоест да е започнало да се сгъстява. Ако е така го махаш част от завивките, за да почне да се охлажда постепенно. На третия час трябва да е в хладилника.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: OwnerBG в 31 Август, 2010, 16:54:55
Има едно такова нещо обаче - като сме свикнали с новите храни, ако се направят по истинската технология са гаднички. Примерно киселото мляко, което си направих тази нощ нещо не ми е апетитно :) При това не може да се яде в същите количества, много по-тежко е, определено сега го чувтсвам в стомаха си, че нещо става  :D

От трите вида (с мляко Био, Президент и Верея) последното е най-вкусно (леко).

Представям си какво ще стане ако е със съвсем истинско мляко. 3 лъжици и почивка. :)

Иначе закваската от Био кисело мляко е хубава - станаха доста гъсти и си имат вкус на истинско кисело мляко.

dodo2, киселото мляко е суровина а не краен продукт.
От него се правят таратор, айрян и други неща но с разреждане с вода или зеленчуци.
Млеката с намалена масленост ни разглезиха и объркаха количествата.
Я изкусай едно бурканче необезмаслено овче кисело мляко.
Не става.
Със сиренето е същата работа.
Преди седмица си взех две бучки узряло необезмаслено сирене смес направо от качето на един дядо Семко.
Едвам го опазих от себе си.
Ама без хлебец не се яде.Тлъсто, тежко и винцето не се усеща приложено по правилния начин.
Често си посръбвам мутеница, направо от онзи странен продълговат дървен инструмент дето я пребиват от бой. Може и да си въобразявам но и по силен, и по хубав ставам /не че има накъде де/
Я някой да сподели как се прави крокмач.От мен млякото, от него технологията, а за дегустации е лесно.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 31 Август, 2010, 17:02:29
Крокмач и Салата с крокмач (http://www.btv.bg/shows/kuhniata-na-zvezdev/videos/video/1958866662-Krokmach_i_Salata_s_krokmach.html)

:)

Абе забавно е да си прави човек сам нещата, обаче... на ръка е малко досадно.

Няма ли някой да измисли една машина - да се помещава в избата, 20-30 квадратни метра. Пускаш и на входа суровини (мляко, меса, брашно), а на изхода получаваш готови продукти. :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 31 Август, 2010, 18:03:57
Между другото, понеже нямах буркани за киселото мляко, вчера си купих три буркана по едно кило "Традиционна лютеница", която изсипах в мивката, но докато се отмиваше ми направи впечатление, че такава гнус не съм виждал... все едно червено тесто. После погледнах на етикета, в съдържанието има и "картофено нишесте". Много традиционно, особено ако нишестето е било над 50%.

Та... рецепта за истинска лютеница? И без това май сега и е времето :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 31 Август, 2010, 18:42:45
Тук (http://silvermountain.wordpress.com/2008/09/14/domashna-lyutenitsa/) е описан целия процес на приготвяне на лютеница.
Не е посочено как са пекли чушките и патладжана, но класиката е на тенекия върху огън (жар), та да добият "опушен" вкус.

Предупреждение: Процеса отнема почти цял ден и не е особено приятен,
но за сметка на това зимата става страхотна комбинация от домашна наденица на тиган и лютеница.Ммм, като се добави и домашно вино...


Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: djudji в 01 Септември, 2010, 09:59:13
Додо, като спомена чушки ме подсети...до миналата година пекох чушки и след това ги слагах в буркан...мъчна работа Вече го измислих по-лесно, вкусно и полезно. Почистваш чушките от семето и ги замразяваш във фризера. Така зимата си имаш добре запазени чушчици за ястия и супички. Лошото е, че не стават за салатка  :-\  Този подход се отразява много добре на зелените подправки чубрица, магданоз, копър, целина, мента и др., изброените ги ползвам много затова от тях винаги може да се намери във фризера  :P така запазват и витамините си, и цвета си, а най-важното аромата. Несравнимо е да опиташ прясна чубрица пред сушената, вЕрвайте ми  ;) :P
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 01 Септември, 2010, 12:50:49
А да имаме си такива неща във фризера. А печените чушки също могат като се опекат да не се слагат в буркани, а във фризера.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Jim в 01 Септември, 2010, 15:33:47
......
Та... рецепта за истинска лютеница? И без това май сега и е времето :)
Додо, ако киселото мляко те е затруднило, не се захващай с лютеницата. Отдавна ми е минал мерака и съм преминал на "домашна Олинеза". Пък жената харесва повече домашната на (Сан?) Марко. Е, не е много по темата, ама споделям за нещо от магазина, което много се доближава по вкус до домашното. Поне по моя вкус.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 01 Септември, 2010, 16:15:16
Не бе киселото мляко го засякох по часовник - 15 минути отнема и после N часа. Най-трудно ми беше да намеря три одеяла по това време. :)

За лютеница не знам, ама пеперони ще си направя, само да намеря тези черва кой ги раздава...
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 01 Септември, 2010, 17:53:33
Една рецепта за "лесна лютеница", не изисква варене, само не знам къде в момента може да се намери качествено доматено пюре. Вместо захар може да се сложи мед, ама не "от магазина".

(http://forumimage.hit.bg/Lutenica.jpg)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 01 Септември, 2010, 18:02:18
За лютеница не знам, ама пеперони ще си направя, само да намеря тези черва кой ги раздава...


По информация от трета ръка (http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=6194&pagenumber=&p=927177) на женския пазар има.

Въпроса с домашно приготвените колбаси буди силен интерес. Темата "Как се прави домашен суджук и луканка?" (http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=6194&page=1) е от 254 мнения в 13 страници!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 01 Септември, 2010, 19:27:24
Въпроса с домашно приготвените колбаси буди силен интерес. Темата "Как се прави домашен суджук и луканка?" ([url]http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=6194&page=1[/url]) е от 254 мнения в 13 страници!


Цитат
Vokel, пускам ти най-важните и спешни неща дето научих в тая операция, хората с опит може да ни се смеят, ама ние не се срамуваме от градския си произход!
Първото най-важно нещо е къде ще си държиш суджуците?!
Хората от село казват - на тавана, а като ги питаш, не им ли пречат плъховете дето ги лазят - не им пречат!
Хората от града казват - в зимника /мазето/, ама зелето и туршиите ги омирисват гарантирано, а и не се проветрява достатъчно, така че и там има тупик!
Аз си направих в избата "камера", като оградих част от помещението с дограма, с два големи отвора, единия за вход, другия с як вентилатор - за изход на въздуха.
И двата отвора са затворени с мрежа от неръждавейка, единия е ниско, другия високо, за да се вентилира изцяло.
Вътре съм поставил стелаж с 6 нива, на всяко по 10 реда пръчки за месата, общо за около 160 килца мезенца, пък ще видим какво ще стане!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 01 Септември, 2010, 19:34:43
Рецепти (http://ftp.domainbg.com/Radoslav/Recepti/1/)

Консервиране на месото 258, 259
Месото като суровина за консервиране 258, 259
Заколване и обезкръвяване на животните 258, 259
Начини за консервиране на месото 260, 261
Консервиране на месото чрез замразяване 260, 261
Консервиране на месото чрез осоляване 262, 263
Пушене на месото 264, 265
Сушене на месото 264, 265
Месни консерви от нераздробено фасонирано месо, сланина и мазнини 266, 267
Пушени бутове (шунка) 266, 267
Бекон 266, 267
Еленски бут 268, 269
Пушена плешка 268, 269
Пушени свински котлети 270, 271
Пушен врат 270, 271
Словенско роле 270, 271
Пушено-варени гърди 272, 273
Пушено-варени езици 272, 273
Мариновано роле от гъска 272, 273
Пастърма 272, 273
Говежда или биволска кайзер-пастърма 274, 275
Свинска кайзер-пастърма 274, 275
Пържено месо в мазнина 274, 275
Саздърма 276, 277
Солена сланина 276, 277
Пушена сланина 278, 279
Варена сланина 278, 279
Пържена сланина 278, 279
Свинска мас 278, 279
Говежда мазнина 280, 281
Месни продукти от раздробено месо-колбаси 280, 281
Сурово сушени колбаси 280, 281
Смесена луканка 282, 283
Свинска луканка 282, 283
Копривщенска луканка 282, 283
Панагюрска луканка 282, 283
Троянска луканка 282, 283
Горнооряховски суджук 284, 285
Суха говежда наденица (суджук) 284, 285
Суха смесена наденица 284, 285
Ловджйиски суджучета 284, 285
Свински суджуци с прясно зеле 284, 285
Свински суджуци с праз 286, 287
Суджуци с бяло вино 286, 287
Пушен салам 286, 287
Колбаси от свинско и говеждо месо 286, 287
Пушени литовски колбаси 288, 289
Прясна колбаса 288, 289
Кремвирши от заек 288, 289
Кремвирши от мозък 288, 289
Пушено-варени колбаси 288, 289
Свински варен салам 288, 289
Ловджийска наденица 290, 291
Македонска наденица 290, 291
Лютива средногорска наденица 290, 291
Птичи салам 292, 293
Кървави колбаси 292, 293
Кървавица от кръв и сланина 292, 293
Кървавица от варено месо 292, 293
Обикновена кървавица 294, 295
Македонска кървавица 294, 295
Панагюрска кървавица (бахур) 294, 295
Кървавица от всички вътрешности 294, 295
Кървавица от черен дроб 294, 295
Свинска пача 296, 297
Консервиране на месото чрез стерилизиране 296, 297
Месо в собствен сок 298, 299
Месо в желе 298, 299
Език в желе 298, 299
Месо от говежди или телешки глави в желе 298, 299
Месо от свински глави в желе 298, 299
Птица в желе 300, 301
Смляно месо 300, 301
Свински вътрешности 300, 301
Пастет от свински дроб 300, 301
Бульон 300, 301
Кости 300, 301
Консервиране на риба 308, 309
Консервиране на рибата чрез осоляване 308, 309
Солена скумрия 310, 311
Солен паламуд 310, 311
Солен шаран 312, 313
Солена хамсия 312, 313
Гарози 312, 313
Хайвер 312, 313
Сушена риба 312, 313
Сушен шаран 314, 315
Чирози 314, 315
Консервиране на рибата в олио и марината 314, 315
Пържена риба 314, 315
Пропарена риба 314, 315
Маринована риба 316, 317
Консервиране на рибата чрез стерилизация 316, 317
Стерилизирани рибни консерви натюр 316, 317
Риба в собствен сос 316, 317
Риба в бульон 316, 317
Риба в масло 318, 319
Сардела 318, 319
Сьомга в сос 318, 319
Скумрия в доматен сос 318, 319
Паламуд с доматен сос и зеленчуци 318, 319
Шаран със зеленчуци 318, 319
Бяла риба с доматен сос 320, 321
Попчета с доматен сос 320, 321
Пържен калкан 320, 321
Маринована пържена риба 320, 321

Какво да приготвим от закланата свиня - изрезка от вестник: untitled 1 и 2.jpg

сканирано от Радослав Райчев, thanks
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: djudji в 02 Септември, 2010, 10:22:35
Относно лютеницата...

1. Печем чушките (предимно червени, но може да има и някоя зелена)
2. почистваме от семките
3. почистваме домати (от пънчетата в средата, по-вкусно става с розови, по възможност да не са ГМО ;)
4. подготвяме зехтин (вместо обикновеното олио)
5. сол, захар, черен пипер
6.  сварени морковчета
7. лук и чесън
8. Всичко се смила през месомелачката (който си има домашна, разбира се)
9. запържва се леко и се добавя вода, за да заври и се сгъсти
10.насипва се в буркани
11. бурканите се стерилизират

Добър апетит!


Друго, което си правя: Зимна салата

 Печем червени чушки и ги затваряме цели със скилидки чесън и магадноз в буркани. Много е вкусно и добро мезенце  :P
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Filip в 04 Септември, 2010, 12:33:21
Чакайте сега и Филката да ви каже с какво замезва зимъска. Взимате си свинско контра филе или казано по народно му - голямата рибица. Прясно! Не замразявано! Ще е пълно с вода(лед)! Нарязва се на парчета ,слага се 24 ч. в саламура от вода и едра сол. После се оцежда. Прави се микс от подправки.Готварска сол, черно и червено пиперче ,чубрица ,месото се овалва в подравките и се закача на хладно помещение да изсъхне.  :)   *drink1*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 05 Септември, 2010, 01:39:18
Имам идея за рационализация :) понеже в тези черва хем няма, а и без това ме съмнява какви лАйна има по тях, няма ли да стане същото ако си направя цилиндър от готварска хартия и я напълня нея? Луканката от едно време си е в хартиена обвивка? :)

P.S. Или ако използвам нори? (водораслите, които се ползват за суши) те като се намокрят и изсъхнат се свиват много, хем ще пресоват каймата по естествен път :)
Утре ще си направя наденички в нори хехехе
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Scyther в 05 Септември, 2010, 08:48:11
Ползвай класически черва. Ти си ги миеш и изкисваш и нямаш проблем с хигиената.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 05 Септември, 2010, 14:53:24
барбароне, това не съм аз бе :)

Аз нещо не вдявам за червата - те не трябва ли да се обработят нещо? Аз си ги представям месести, а суджхукът има само ципа - т.е. не трябва ли да се обърнат и махне месестата част? Да си призная черва не съм виждал, защото такива неща (всякакви "дреболии") са ми гнусни :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Filip в 05 Септември, 2010, 15:37:54
Рецепта за любов:  ;)
2 x усмихнати очи
2 x добре оформени крака
2 x Обичащи ръце
2 x Твърди бутилки за мляко.
2 x Ореха
1 x Обвита с кожа купа за миксиране
1 x твърд банан

Указания:

1. Погледнете в усмихнатите очи.
2. Разделете добре оформените крака с обичащи ръце.
3. Изтискайте и масажирайте бутилките за мляко много внимателно докато обвитата с кожа купа за бъркане е добре намокрена, проверявайте редовно с пръст.
4. Внимателно добавете твърдия банан към чашата за миксиране, като го вкарвате и вадите докато се разпени.
(За най-добри резултати, продължете да мачкате бутилките от мляко).
5. Когато температурата се повиши, потопете банана дълбоко в купата и покрийте с орехите, оставете го да се накисне (за предпочитане не за цялата нощ).
6. Кейкът е готов когато банана омекне. Ако банана не омеква, повторете стъпки 3-5 или сменете купичката за бъркане.

Забележка:
1. Ако сте в чужда кухня, измийте приборите внимателно преди и след употреба.
2. Не облизвайте купата за бъркане след употреба.
3. Ако кейкът се надигне, напуснете града.  :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Scyther в 05 Септември, 2010, 17:04:40
Точно. Червата се измиват и изчистват. Ако са съвсем необработени, процедурата е доста гнуслива. Червата трябва да се измият много добре отвън и отвътре, освен това се обръщат и се изтъргват с тъпото на кухненски нож отвътре. Това е доста деликатна процедура. Съществува опасност да се накъсат червата. После измитите и обработени черва се пълнят.

Най-доброто са сухите черва. Друг вариант са кланиците. Там работниците също чистят и можеш да се сдобиеш директно с черва за пълнене. До нас има един месар, ще го питам във вторник как се сдобива с черва за наденици (суджуци) и ще ти пиша, защото виждам, че доста сериозно са ти се преяли пеперони.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 06 Септември, 2010, 00:05:16
Суджуците се пълнят в свински черва.

Правила съм лютеница по рецептата на Димитър. Вторият път, вместо домати, с доматено пюре. Става много по-бързо.
Само че, че тогава бях изнамерила познат, който ме снабди с хубаво пюре, а не измислено. Категорично, не става да се
прави в къщи. Много пръска, а и малко количество излиза.
На Олинеза, домашна лютеница, наистина се доближава до тази. Може да се прибави към нея малко кьополу.

Печени пиперки съм затваряла с аспирин (2-3), След като се опекат, без да се белят, се слагат веднага в буркана и се слага капачката.
След това, бурканът се обръща. Така не им се променя вкуса от стерилизацията. Само, че зависи и от пиперките. Eдна година, всичките  станаха на каша. Най-добре, опечени, обелени във фризера.
Има ги и в Била, Метро...
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: regata в 06 Септември, 2010, 01:32:20

Добре,жените / с малки изключения / не се обадихме  ;)

Поне за мен, не мислете,че не съм правила " зимнина"  :o  :o  :o

 Беше много одавна !!!

 Не желая, дори да си спомням  :(

 Не разбирам,....пепероните........ къде изчезнаха  :o  :o  :o .......

 Додко,последно наистина ги купувах от "Елемаг" и от "Халите".Понеже съм в Бургаска област, търсих навсякъде,

 е... където се сетих.......няма и няма......  :( Но, не бих се заела да си ги правя сама / мисля,че няма да се получи ....Уви  :-\

 След седмица съм в София,.... и определено,ще се поинтересувам.... КЪДЕ СА ПЕПЕРОНИТЕ  8) 8) 8)

 

 
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 06 Септември, 2010, 04:20:33
Е какъв е този песимизъм, какво пък толкова едно пеперони - кайма, подправки и люти чушки :) И тези черва, които пък сега са проблем (и трябва да са говежди май, по всички рецепти все говежди пише за суджуци, свинските били второ качество :) )
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Scyther в 07 Септември, 2010, 18:27:14
Додо, намерих ти сухи телешки черва. 10 метра разфасовката. Накисвали се във вода и после се пълнят. Няма друга обработка. Мисля, че е най-доброто за целта.
Колко да ти взема?
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 07 Септември, 2010, 21:43:24
Урааа! 10 метра стигат :)  *drink5*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Scyther в 07 Септември, 2010, 21:49:27
Утре ще взема и ти ги пращам. Питах в магазина, трябва ли да се съхраняват в хладилник, казаха - не. Нямало проблем да се транспортират конвенционално. Пращай на лични координатите, че онези от маската мойтУ ги 'разтребило'... *beer*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 14 Септември, 2010, 01:30:14
терасата ми :)

(http://new.download.bg/upl/attachments/zimnina.1211.jpg)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 14 Септември, 2010, 03:51:29
Олелеееее, Додооо! Дори Чикатило е имал по-малка "колекция" !  :D :D :D :P
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 14 Септември, 2010, 04:37:21
Шегичка :)  *drink5*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 25 Септември, 2010, 21:35:21
Додко, прочети това, предполагам ще ти е интересно!

Експеримент със 7 вида българско кисело мляко – резултатите!
http://missby.wordpress.com/2009/01/27/7-kiseli-mleka-2/ (http://missby.wordpress.com/2009/01/27/7-kiseli-mleka-2/)
 *drink9*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 25 Септември, 2010, 22:11:06
Абе в домашни условия тези експерименти не са точни. Аз в началото нали направих същото. Мерех с термометър за хора, че уж е най-точен и температурата спада изключително бързо. Тази жена докато е напълнила с мляко 12те буркана, първият вече е бил с много по-различна температура.

"а най-добре ще стане, ако си купите жива закваска от лабораторията, която се намира на края на града – по пътя към летището (откъм завод Електроника) в ляво/ Само че трябва да се слага повече отколкото препоръчват на опаковката. Тогава става истинско кисело мляко, като че ли"

Що за лаборатория е това, ще взема да си купя да видим тогава какво ще стане :)

А има и нещо друго. OwnerBG тук нали писа за едно друго нещо, забравих му името - то се подквасва само като се стопли прясното мляко без нищо да му се слага - просто самите крави си имат бацила (лактобацилус лактис май беше). Та предполагам много зависи и от самото прясно мляко, така че киселото накрая е комплекс от бацили и вероятно всеки път става различно.

Аз ей сега тъкмо ще си правя - био прясно със закваска от био кисело. Не мога да открия наблизо кой продава прясно мляко от крава.

Между другото така и не прочетох колко трябва да е точно температурата при заквасване, навсякъде бабините "да търпи кутрето като се потопи". Явно тогава бабите подквасват най-добре, защото пускат и по малко ушна кал вътре. :D
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 26 Септември, 2010, 01:08:19
Абе в домашни условия тези експерименти не са точни. Аз в началото нали направих същото. Мерех с термометър за хора, че уж е най-точен и температурата спада изключително бързо. Тази жена докато е напълнила с мляко 12те буркана, първият вече е бил с много по-различна температура.

"а най-добре ще стане, ако си купите жива закваска от лабораторията, която се намира на края на града – по пътя към летището (откъм завод Електроника) в ляво/ Само че трябва да се слага повече отколкото препоръчват на опаковката. Тогава става истинско кисело мляко, като че ли"

Що за лаборатория е това, ще взема да си купя да видим тогава какво ще стане :)

А има и нещо друго. OwnerBG тук нали писа за едно друго нещо, забравих му името - то се подквасва само като се стопли прясното мляко без нищо да му се слага - просто самите крави си имат бацила (лактобацилус лактис май беше). Та предполагам много зависи и от самото прясно мляко, така че киселото накрая е комплекс от бацили и вероятно всеки път става различно.

Аз ей сега тъкмо ще си правя - био прясно със закваска от био кисело. Не мога да открия наблизо кой продава прясно мляко от крава.

Между другото така и не прочетох колко трябва да е точно температурата при заквасване, навсякъде бабините "да търпи кутрето като се потопи". Явно тогава бабите подквасват най-добре, защото пускат и по малко ушна кал вътре. :D

 :) :) :)
Чувала съм от майка ми, че млякото трябва да е леко по-топло от хладко! Екстра ти го обясних и аз, няма що!  :) ;)

Иди на пазарчето на "Графа" от съседния на църквата тротоар (след пресечката на "6-ти септември") винаги продават едни баби, та поразпитай ... Те носят всеки ден млекце от крави, но трябва да си намериш някоя свястна женица, дето не го "кръщава" много. Там където мълчи науката, идва клюката. Побъбри с бабите, къде за пенсията, къде за цените на олиото и от дума на дума ще стигнете и до млякото.  :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: annvlad в 26 Септември, 2010, 19:01:40
Яа..а,колкУ интересно тука! Онази снимка с балкона и надениците направо ме зашемети.
Наистина ли има такова нещо ?!...
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: annvlad в 26 Септември, 2010, 19:06:43
Да споделя със вас че аз си правя кисело мляко тука в Канада. Не, не става точно като българското но не мога да си обясня защо става ( нали я няма тая бактерия). Дали пък не са ни я откраднали *drink5* Преди време се опитвах да коригирам че това дето го продават не е 'иогурт' а кисело мляко. Но им е трудно да го произнесат... ;)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Дядо Мечо в 26 Септември, 2010, 19:48:50
 *valcho*  Аааа.... сърце юнашко не трае- тая нощ ще прескоча балкона на dodo2 и ще му опоскам мръвките!!!
 *drink1*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: elissa в 26 Септември, 2010, 20:24:23
*valcho*  Аааа.... сърце юнашко не трае- тая нощ ще прескоча балкона на dodo2 и ще му опоскам мръвките!!!
 *drink1*

 :D :D :D

Ако това наистина е Додовия балкон, следващата акция на Цветанов ще е "МРЪВКИТЕ".  ;) :) :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: OwnerBG в 26 Септември, 2010, 20:31:58
*valcho*  Аааа.... сърце юнашко не трае- тая нощ ще прескоча балкона на dodo2 и ще му опоскам мръвките!!!
 *drink1*

 :D :D :D

Ако това наистина е Додовия балкон, следващата акция на Цветанов ще е "МРЪВКИТЕ".  ;) :) :)

Абе да не се изпотрепаме в района.Че и аз стягам едно торбе през рамо.
Тя Лиска не е страшна, ама Мечо  :o
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 26 Септември, 2010, 21:08:03
annvlad поръчай си истинска закваска, вчера ми попадна такова нещо - суха, опакована като сухото мляко, с двете оригинални бактерии (bulgaricus и termofilus) и после си я поддържай :) Вероятно ще я тествам преди да си поръчаш и ще споделя какво е станало.

http://mlm.daflorn.com/Starter-cultures.category (http://mlm.daflorn.com/Starter-cultures.category)

За съжаление балконът не е мой, не си точете зъбите. :)

Но мисля да тествам и колбасите, идва времето на подходящата температура. Обаче аз живея в Лозенец, а тук е страшно прашен въздухът, измислил съм една кретения за сушене, да видим дали ще я сглобя, така че да се филтрира въздухът - луд умора няма :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: annvlad в 27 Септември, 2010, 02:19:32
Додич, предварително благодаря но във всеки случай ще опитам. Освен кисело мляко си правя компот от манго ( тоя тип манго го има и в България - големи оранжево зеленикави). Ето един от бурканите:
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 23 Декември, 2012, 19:48:19
Да изтупам праха от темата.

Кой ще познае за какво се продава това, което е в консервата:

(http://i.imgur.com/SxQFF.jpg)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 23 Декември, 2012, 22:58:46
Пастет или русенско варено - само там каквото и да сложиш, все става. Но предишното ми куче, което по принцип ядеше всичко, не желаеше пастет made in BG.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 23 Декември, 2012, 23:50:15
По-скоро, пастет. Няма парченца месо. :D  Машинното обезкостено е като като каша.

Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 24 Декември, 2012, 07:39:25
За пастет го продават, да ги е...
А го обичах, сега ще трябва или да си го правя сам или да не ям пастет.
Преди десетина години участвах в приготвянето на домашен пастет, май само четири съставки имаше: свареното месо от една глава, сварения черен дроб на прасето, чер пипер и сол; а тези "сурова свинска кожа", "машинно обезкостено месо", гума и няколко Е-та!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 24 Декември, 2012, 14:23:46
Аз по тази причина отдавна избягвам да купувам български неща. А като се сетя на една бригада по соц времето колко русенско варено сме изяли...

Ето ти пастет, "био", и не е много скъп:
http://www.balevbiomarket.com/bio-pastet-za-mazane.html (http://www.balevbiomarket.com/bio-pastet-za-mazane.html)

*drink6*

И още един:
http://www.balevbiomarket.com/bio-pastet-ot-cheren-drob-fegatino.html (http://www.balevbiomarket.com/bio-pastet-ot-cheren-drob-fegatino.html)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Dimitar. в 24 Декември, 2012, 15:32:40
Русенско варено, телешко с моркови, кюфтенца със сос, телешко с грах, боб с кренвирши... и много други знайни и незнайни консерви съм изял в родната казарма, ама бяха соц и русенското го правеха от свинско месо.
Сега ми стана любопитно, ако има някой, който е бил на бригада в Родопа по соца, да сподели дали и тогава са слагали свински кожи в кренвиршите или  в пастета.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 24 Декември, 2012, 23:49:25
В пастета ("Апетит") имаше четина, всеки я е откривал, докато си е мажел филия. Така че много вероятно да са слагали цели прасета направо  *rofl*

Аз съм бил в консервен комбинат в Карлово и за дълго време не употребявах компоти и сладка :)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 31 Октомври, 2013, 09:17:03
http://agronet.bg/agro-news/interesni-novini/4112-lekarstvata-na-tzar-grah.html (http://agronet.bg/agro-news/interesni-novini/4112-lekarstvata-na-tzar-grah.html)

http://bonduelle.bg/zelen-grah (http://bonduelle.bg/zelen-grah)

Фло, какво ти е мнението по въпроса? Забелязах, че ужасно ми се яде грах. Вчера изплюсках 3 чинии и не ме питай какви тътени после. Превърнах се в природен енергиен ресурс. Изглежда не го направих баш както требе, ма страшно вкусно беше. И още ми се яде, ако ще да изкъртя дограмата...
 *drinks*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 31 Октомври, 2013, 13:31:24
[url]http://agronet.bg/agro-news/interesni-novini/4112-lekarstvata-na-tzar-grah.html[/url] ([url]http://agronet.bg/agro-news/interesni-novini/4112-lekarstvata-na-tzar-grah.html[/url])

[url]http://bonduelle.bg/zelen-grah[/url] ([url]http://bonduelle.bg/zelen-grah[/url])

Фло, какво ти е мнението по въпроса? Забелязах, че ужасно ми се яде грах. Вчера изплюсках 3 чинии и не ме питай какви тътени после. Превърнах се в природен енергиен ресурс. Изглежда не го направих баш както требе, ма страшно вкусно беше. И още ми се яде, ако ще да изкъртя дограмата...
 *drinks*
Ако си спрял месото от преди време значи,че организма ти дава нишан за недостиг на аминокиселини. Казват,че в граха били много.Да няма газове препоръчват моркови или хляб като се яде грах.Вероятното им действие ,според мен е,че  в тях има целулоза ,която кара манджата да удължи малко престоя в  стомаха,където пепсините преработват белтъчините по -добре и те не постъпват после в червата недобре разградени . Неразградените белтъци стигат до дебелото черво и почват гниене с отделяне на газове. На гниенето може да му се каже и минерализация .Много е важно да се знае обаче,че липсата на газове е симптом за дисбактериоза и влошаване на здравето .Нормалното газоотделяне е част от дейността на фементите.Няма лошо.Прекаляването с подуване вече е проблем -метеоризъм.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 31 Октомври, 2013, 19:55:39
Ще да е точно така, както казваш. Като доказателство за тезата ти с недостига на аминокиселини днес ми се дояде мръвка. И сега съм на свински ребърца на фурна. С биричка естествено, аз от нея най-голям недостиг имам. Ай  *drinks* Но не ми е тъй кеф, както преди. Бе хубаво, ама миризмата ми е тежка, твърде мазно ми е, нещо не е баш както преди. Преди без мръвка не сядах на масата. Жена ми, която е повече по зеленчуците и я бъзиках, че пасе и ако наготви нещо постно и го сложи на масата я питах "Салатата добре, а какво ще ядем?" Сега нещо драстично се промени. Чак се чудя да не съм болен нещо...
Да се върнем обаче на граха. Като малък най-мразех грах. Сега обаче умирам за грах и то не нещо си с грах, а плътно грах на яхния. Къде с месо, къде без, но да има много грах. Пита се в задачата какво толкова съдържа грахът, че толкова да се нуждая от него?
Бонус: Единственото, което далечно се доближава до граха според моите вкусове е млечната царевица. Хайде да те видим, док. Каква е диагнозата?
Поздрави!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 31 Октомври, 2013, 21:56:17
Ще да е точно така, както казваш. Като доказателство за тезата ти с недостига на аминокиселини днес ми се дояде мръвка. И сега съм на свински ребърца на фурна. С биричка естествено, аз от нея най-голям недостиг имам. Ай  *drinks* Но не ми е тъй кеф, както преди. Бе хубаво, ама миризмата ми е тежка, твърде мазно ми е, нещо не е баш както преди. Преди без мръвка не сядах на масата. Жена ми, която е повече по зеленчуците и я бъзиках, че пасе и ако наготви нещо постно и го сложи на масата я питах "Салатата добре, а какво ще ядем?" Сега нещо драстично се промени. Чак се чудя да не съм болен нещо...
Да се върнем обаче на граха. Като малък най-мразех грах. Сега обаче умирам за грах и то не нещо си с грах, а плътно грах на яхния. Къде с месо, къде без, но да има много грах. Пита се в задачата какво толкова съдържа грахът, че толкова да се нуждая от него?
Бонус: Единственото, което далечно се доближава до граха според моите вкусове е млечната царевица. Хайде да те видим, док. Каква е диагнозата?
Поздрави!
Диагнозата е....лакомия :) 
 Майтапя се ей ,да не се впрегнеш.
Един алкохолик ,се върнал от терапия в клиника за лечение на алкохолизъм и го среща приятел:
-Как е, пиеш ,пиеш ли още  след лечението?
-А бе ,да ти кажа ,пак си пия ,но вече с  голяяяямо отвращение. :)
Нещо такова става и с месото,ако не си го консумирал много време.Може и да се натровиш.Така,че карай по малко и яваш в началото.
Върти се из нета практичен съвет как да определим коя храна им харесва на гадинките в червата.Слагаш чинията на височината на корема и заставаш в стойка мирно. Ако тялото ти се наклони напред  ,значи я харесват и става за ядене,ако е назад не става.Мен шише с ракия много ми изменя метацентъра напред :D

Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 01 Ноември, 2013, 01:58:49
 :)
Знаеш ли Фло, вероятно знаеш, но да ти кажа. Човек се познава по чувството за хумор. Особено пък по чувството за самоирония. Човек няма ли ги тези качества е сакат, недъгав, недорасъл или просто бедна душа. Както искаш, така го разбирай. В този ред на мисли уважавам чувството ти за хумор. Благодаря ти за което!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 01 Ноември, 2013, 02:19:21

Върти се из нета практичен съвет как да определим коя храна им харесва на гадинките в червата.Слагаш чинията на височината на корема и заставаш в стойка мирно. Ако тялото ти се наклони напред  ,значи я харесват и става за ядене,ако е назад не става.Мен шише с ракия много ми изменя метацентъра напред :D

 *rofl* *rofl* *rofl*

Аз го знам за дърветата.
Значи, застава се с лице към едно дърво. Ако паднеш назад, значи не е твойто. Ако си праснеш челото в него - твойто дърво е.
И почваш да се зараждаш с енергия.  *rofl*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 01 Ноември, 2013, 09:28:40
Майтапите се вие, ама тенденциите са ясни (http://sanovnik.bg/n4-11467-%D0%92%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5). Натам вървим заради духовното. Като гледам, основно пенсионери са се ориентирали към духовното, но то е разбираемо предвид това, че твърде слабо са свързани с материалното. Къде с кисело мляко и хляб на седмица, къде без, не е особено атрактивно и вероятно поради това все повече емигрират в духовния свят.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 01 Ноември, 2013, 09:55:23
Слънцеядите,според мен са извънземни,тунинговани в човешки образ и подобие същества ,които  бавно ще завладеят света.Ето сега например в щатите вече до висока ръководна длъжност не може да се докопаш ,ако не си слаб и непушач.Превръща се в норма.Слънцеядите и пасват на нормата.Ако е било толкова рационално за природата на Земята да ядем слънце, Създателя щеше да ни спести червата,бъбреците ,жлъчката и поне черния дроб.Те, слънцеядите- извънземни вече са тук. Всеки хилав непушач ,който не замезва го гледам с подозрение за извънземен произход.Мезето и пушенето ни разграничава от извънземните,а алкохола от животните !Да спасим планетата,като останем хора! *joint* *drink1* *drinks*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 01 Ноември, 2013, 11:12:39
(http://www.dedleg.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/alien_smoking_weed.jpg)

РЪнЪта е много полезна тема. Човек е добре да знае повече за храните, но не всеки може да е енциклопедия и учен по този въпрос. Освен това се наблюдава т.н. "прехласване" по тази или онази храна според модата, което не е правилно. Както и не е правилно да се лишаваме от дадена храна, само защото вече не е модерна и е заклеймена като вредна. Прехласването по модерните диети на този или онзи учЕн е все едно да се съсредоточим върху дишането и да вярваме, че благодарение на това живеем. Това, което искам да кажа е отразено добре в следния виц:

Един борец, с уокмен, отива на фризьор. Сяда на стола и
фризьорката започва да го подстригва, но стигнала до
слушалките и го помолила да ги махне. Борецът, обаче,
категорично отказал и фризьорката продължила работата
си от другата страна на слушалките, но пак стигнала до
тях и решила да ги махне на своя глава... Изведнъж
борецът започнал да се олюлява, да посинява и накрая се
строполил мъртъв на земята...
В доклада на полицията за вещите на загиналия, наред с
другото, пишело:
"1бр Уокмен с касета, на която са записани многократно
думите: `Дишай` и `Издишай`..."

За щастие телата ни знаят по-добре от нас какво ни е необходимо. Всички нужди произхождат от телата ни, но те имат и един съществен недостатък - ненаситността. В този смисъл, ние сме роби на нуждите на тялото ни и трябва да се научим да контролираме не от какво то се нуждае, а трябва да се научим да контролираме алчността и лакомията му. Най-важното, което е необходимо да знаем е много просто. Че храненето не е цел, а трябва да сме наясно с целта на храненето. Същото важи за абсолютно всички материални стремежи и богатства като парите, колите, имотите и т.н. Как да не си спомним думите на великия Парацелз, че само дозата определя разликата между лекарството и отровата. В този ред на мисли, всяко залитане по тази или онази храна или диета може да бъде вредно за нас, докато ние си мислим, че си помагаме.
И ако правилно разберем онова с дозата, тогава ще видим колко е безсмислено определянето на една храна като полезна, а друга - вредна.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Boby в 01 Ноември, 2013, 12:55:20
То тялото знае какво му е необходимо, но като не му го даваш ами се тъпчеш с боклуци, откъде да го вземат. Затова и не се засищаш, щото тялото така и не намира каквото му трябва и продължава да излъчва сигнали за глад. И ето ти го напълняването, и то с боклуци.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 01 Ноември, 2013, 13:44:43
Всеки си носи сам кръста, Боби. Тъпкането с боклуци е въпрос на личен избор. По-лесно ни се вижда да поръчаме пица с кола или тлъст хамбургер. Обаче това е привидно улеснение, защото с времето започват усложненията. От друга страна стресът също е причина за тъпкане и това е научен факт. И се получава така, че "модерният" и "динамичен" начин на живот носи със себе си негативите на редовно преяждане с боклуци и съответно уврежда здравето. САЩ са типичен пример. Медицината не решава проблемите със стреса, а продава успокоителни, които само усложняват нещата. Медицината не отстранява причините, а претъпява симптомите. Така медиците са се превърнали от лечители в търговци на хапове. Истинските лекари започват лечение със задължителното "Промяна в начина на живот". Хората започват да осъзнават това и селото започва да ги привлича все повече, но пък градът им дава повече пари. Тази дилема, която аз наричам дилема на жабата*, е в основата на нашето "цивилизовано" разбиране за живота. Младите желаят самостоятелност, бързи пари, динамичен живот, блъскат се в града и след години вече болни и уморени от лашкането тръгват да ближат рани на село и да чакат неизбежното. Така си продаваме живота и здравето за пари, а на дърти години си даваме парите за "здраве", поддържано от шепи хапове. И това наричаме "цивилизован начин на живот" или живот в цивилизацията. То е наш избор...

*Дилема на жабата наричам следната анекдотична ситуация:

Събрал лъвът всички животни от гората и им казал:
- Всички да се строят, умните отляво, красивите отдясно!
Само жабата стояла в средата и гледала недоумяващо. Лъвът я попитал:
- Ти какво правиш там? - а жабата отговорила:
- Е, да се разчекна ли?
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Boby в 01 Ноември, 2013, 13:49:31
Всеки си носи сам кръста, Боби. Тъпкането с боклуци е въпрос на личен избор. По-лесно ни се вижда да поръчаме пица с кола или тлъст хамбургер. Обаче това е привидно улеснение, защото с времето започват усложненията. От друга страна стресът също е причина за тъпкане и това е научен факт. И се получава така, че "модерният" и "динамичен" начин на живот носи със себе си негативите на редовно преяждане с боклуци и съответно уврежда здравето. САЩ са типичен пример. Медицината не решава проблемите със стреса, а продава успокоителни, които само усложняват нещата. Медицината не отстранява причините, а претъпява симптомите. Така медиците са се превърнали от лечители в търговци на хапове. Истинските лекари започват лечение със задължителното "Промяна в начина на живот". Хората започват да осъзнават това и селото започва да ги привлича все повече, но пък градът им дава повече пари. Тази дилема, която аз наричам дилема на жабата*, е в основата на нашето "цивилизовано" разбиране за живота. Младите желаят самостоятелност, бързи пари, динамичен живот, блъскат се в града и след години вече болни и уморени от лашкането тръгват да ближат рани на село и да чакат неизбежното. Така си продаваме живота и здравето за пари, а на дърти години си даваме парите за "здраве", поддържано от шепи хапове. И това наричаме "цивилизован начин на живот" или живот в цивилизацията. То е наш избор...

*Дилема на жабата наричам следната анекдотична ситуация:

Събрал лъвът всички животни от гората и им казал:
- Всички да се строят, умните отляво, красивите отдясно!
Само жабата стояла в средата и гледала недоумяващо. Лъвът я попитал:
- Ти какво правиш там? - а жабата отговорила:
- Е, да се разчекна ли?

Ех, много ясно. То и пушачи колко има, уж интелигентни, ама всеки си мисли че точно на него ще му се размине. Така и с храненето.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 01 Ноември, 2013, 13:57:18
Заби ме в земята, признавам.
 :-[ :D
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 01 Ноември, 2013, 22:17:29
Тъпкането с боклуци е въпрос на личен избор.

Не винаги е въпрос на личен избор.Понякога е  заради промяната на състава на традиционни храни,а промяната на начина на храненето с тях пък е закъсняла или не се осъществява.Например белия хляб. Винаги и от край време българската пшеница се е считала на международния пазар за ниско качествена за хляб и добра за фураж на животните.Това е заради  съдържанието на глутена и е от хилядолетия.Колкото повече е глутена ,толкова повече е ценена пшеницата за печенето на хляб.В Европа италианците и французите ядат най-много бял хляб с високо глутеново съдържание. Какво драстично разминаване с техния начин на хранене ни прави впечатление обаче?Ние пием ракията преди яденето,те я пият след ядене и жулят вино на поразия. Ядат салатата с много оцет или лимонов сок.Какво и е общото с белия хляб на тази традиция? Пиниза е в отмиването на това лепило глутена от червата ,правят го  алкохола и оцета. При нас от време оно пшеницата на практика е  фуражна пшеница с два пъти по-ниското  глутеново съдържание .До около преди 15-20 години не ние било проблем за традицията на храненето,докато знайни и не знайни колективи от многобройните ни " Институти за Щяло и Нещяло" към Селскостопанска академия/ това е паралелен на БАН  картел/не промениха пшеницата във високодобивна и с високо съдържание на глутенhttp://www.iptp-chirpan.org/?page_id=142 (http://www.iptp-chirpan.org/?page_id=142).Да ама ние още пием ракията за аперитив,после "мааме ляпа".
Накратко ще нахвърля една хипотеза за последствията от консумацията на бял хляб у нас. Глутена е протеин,като лепило лепне .Свързан е с още един протеин(по-точно гликопротеин ) наречен глиандин.Колкото повече е глутена,повече е и  глиандина.В червата глутена слепва власинките на клетките на чревната лигавица,през които трябва да минават смлените хранителни вещества, и те не минават. Глиандина обаче провокира един хормон зонулин ,които иначе е отговорен за пропускливостта на клетъчната стена да отвори теч в междуклетъчните връзки,през който започват да преминават  в кръвния поток големи молекули глутен,молекули от несмляна храна ,мъртви бактерии и токсини.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16635908 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16635908)Настъпват произволен брой заболявания.Зонулинът пък с увеличеното излъчване директно води до  диабет,доказано е.Когато се интересувах от диабета колко са засегнатите преди 20 г. бяха 200 000 души. Сега ,днес 20 г. по-късно населението е с 2 млн. по-малко  и болните от диабет са 520 000. За автоимунните заболявания и рака да не споменавам.
Значи, в заключение препоръчвам ,ако сте големи любители на белия хляб,независимо дали е от магазина или си го печете в къщи,да го консумирате с алкохол по време или след ядене и оцет в салатата.Условно  бих отнесъл и бирата към алкохола ,ама с много големи уговорки. *drinks*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 02 Ноември, 2013, 01:18:27
Аа, ракията. Пробвал ли си я с киви? Ако не си - препоръчвам ти я. Нарязано киви без нищо повече. Леко киселко като салата от краставици, но и леко сладко. Ако обичаш сладко и солено, може и малко сирене. Разкош!
(http://mama-gotvi.org/images/statii/salata%20s%20kivi.jpg)
Пък ако искаш да си угодиш или да блеснеш сред приятели, ето ти една по-специална рецепта (http://mama-gotvi.org/recepta.aspx?ime=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5).
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 02 Ноември, 2013, 09:41:28
Хубав вариант на салата за десерт ,ако е съпроводена с малка ракийка , за преодоляване на глутеновото въздействие,и ако сме се натъпкали с макарони или пица, или пък с голям самун бял хляб преди това .Италианците в такъв случай пият ракия,която  е направена от поне 5 вида ароматно грозде.
Понеже навикът е втора природа,аз си пия ракията все още като   за аперитив,но съм сменил белия хляб с пълнозърнест с морски водорасли при храненето.Предният ми пост за белия хляб  ми навява мисълта  защо в Мексико например диабета е рядкост,а в Камерун няма рак.И на двете места не ядат пшеница.Тезата ми е,че глиандина от високодобивната пшеница води до пропускливи черва и от там до всички възможни заболявания.Българинът е  болен и медицината казва,че днес няма здрави хора,а само такива,които още не са диагностицирани.Освен това медицината  е бизнес.Целта на медицинския бизнес ,като на всеки друг не е благотворителността
а печалбата.Маскиран е като хуманна дейност,но кой ли бизнес не го прави.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 02 Ноември, 2013, 13:33:53
За хляба и аз ям пълнозърнест, грахам, с кълнове и подобни, но на такъв с водорасли не съм попадал. Ако споделиш марка и верига магазини ще го пробвам.
Пробвай салатата с киви за аперитив, а не за десерт. И на мен не ми се връзваше някак, но като я опитах си промених мнението. Само като нарежеш кивито и го опиташ с ракия сам ще се сетиш какво му липсва, дали сирене или нещо друго. Мисля, че ще ти хареса. Сериозно.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 02 Ноември, 2013, 16:06:21
За хляба и аз ям пълнозърнест, грахам, с кълнове и подобни, но на такъв с водорасли не съм попадал. Ако споделиш марка и верига магазини ще го пробвам.

Споделям: (следва продуктово позициониране в текста ;) )така,че  съм предупредил!
Марката на хляба с водорасли е Флосина. Технологията за влагане в храни е фирмена оригинална разработка със съдействието на двама доктори на науката,  учени в областта на медицината и биохимията,още от преди 12 г.Единият от тях тази година е удостоен за  почетен гражданин на град Варна,единствен случай в историята на града за номинация на учен с принос  в развитието на медицината и науката за града.
Хлябът се замесва и пече за сега  само в обекта на Флосина ООД. Тука има  публикувани места ,където може да се намери или поръча:https://www.facebook.com/flosinagastronomy?bookmark_t=page (https://www.facebook.com/flosinagastronomy?bookmark_t=page)
Главното му предназначение е преодоляване на негативните последствия от консумацията на индустриално произведени храни,с негативно въздействие върху организма от токсини от  храната,околната среда , медикаменти и препарати и  за обикновено и нормално поддържане на здравословното състояние на стомашно-чревния тракт.Има и специфични ползи при диети за отслабване,за преодоляване на стомашни киселини  и ред други,като хипергликемия,хиперлипидимия  и т.н.. Това е функционална храна за ежедневна консумация със съдържание на водораслов екстракт от 5%.Достатъчна е дори само една филийка на ден за оптимални резултати при детоксикация например.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 02 Ноември, 2013, 19:44:14
Разбрах. И разбрах защо си Фло. Видях сайта и магазина, където се предлагат. Не знаех, че е във Варна. Ще го пробвам, определено. ;)

Всъщност днес попаднах на едно филмче, което препоръчвам на всеки, който желае да си помогне сам.
http://www.dokumentalni.com/?p=2177 (http://www.dokumentalni.com/?p=2177)
Не споделям изцяло тезата, но може би на 80%. За мен не е трудно да се лиша от храни като шоколада, сладкото, соленото, мазното, пърженото, млякото дори хляба и всичките изкуствени боклуци като чипс и подобни шитни. Но и не мисля, че каране изцяло на суровоядство, плодове, зеленчуци и техните сокове е точната рецепта. Може би за детоксикация за определен период е добре. Но не виждам нищо лошо в готвеното, стига да е от подходящи продукти например. Месото и рибата - и да и не. По-скоро с мярка и винаги с едно наум за неговия произход. Никога не бива да се забравя целта на храненето и фактът, че ние буквално сме това, което ядем. Ето защо за мен стана задължително да приготвям храната си сам от възможно необработени продукти.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 02 Ноември, 2013, 20:58:39
Фло, разгледах, прочетох и имам следните въпроси:
- Какво представлява този извлек от кафяви водорасли?
- Каква е технологията на извличане и какво точно се извлича?
- Не се ли губи от качествата на водораслите при извличането, обработката, месенето и печенето?
- Каква е традиционната употреба на тези водорасли в (предполагам) източната кухня? В смисъл едва ли ги добавят към хляба си, по-скоро към ориза или нещо подобно...
- Къде растат и може ли човек да се сдобие с такива водорасли в естествената им среда в България? Или поне къде може да си купя само тези водорасли в чист вид, които после да си приготвя в някаква рецепта?
Благодаря предварително!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 02 Ноември, 2013, 21:43:30
Готино филмче.И аз не споделям изцяло тезата.Някои неща са интерпретирани  малко свободно като част от резултатите от изследване на  институт по диетология ,но с  малко изменено заключение.Например доказано е ,че  95%  от отслабналите  от диети до 2 г. връщат килограмите.Казаха го и във филмчето. Спестена е една малка подробност обаче,която не им пасва на тезата-хляба! Истинският извод от  проучване  с доброволци ,подложени на диета показва,че 95 % от подложените на диета ,в която няма включен  хляб връщат теглото. Така хляба се оказва  най-важния елемент в диетата против йо-йо ефекта.Обясняват го с продукцията на хормона серотонин ,който е отговорен за ситостта и реакцията на мозъка да спре яденето. Той се излъчва от червата ,но  за да стигне мозъка и да "натисне копчето" да спрем да ядем,заради  конкуренция с много други хормони ,ползва взаимодействието на инсулина,а той инсулина  се излъчва само ,когато има въглехидрати в храната .Така хляба се оказа пак най-важната храна да не пълнеем.Сигурно много хора са разбрали,че без хляб не се чувстват нахранени добре.Този модел го ползвам и аз при отслабване с водорасловите хлебчета.Съдържат овес ,който е богат на триптофан,от който директно се синтезира серотонин ,останалите брашна задействат инсулиновия отговор,който обаче алгината от водораслите малко забавя във времето.Така апетита се изчерпва с малко калории за по-дълго време и с  две филийки с кофичка  кисело мляко се заменя едно от храненията.Спестени са 150-300 килокалории на ден.Така се отслабва здравословно,като калориите взети от храната са по-малко от изразходваните през деня.Елегантен пиниз за поддържане на теглото по здравословен начин.
п.с.Сега видях ,че имаш Скитър нов отговор,докато съм творил тази бележка.Ще ти отговоря по-късно.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 02 Ноември, 2013, 23:30:18
Някои хитринки, за да разберем какъв хляб ядем:

- Ако хлябът при нормални условия (сравнително сухо място на съхранение и при стайна температура) не мухлясва вече седмица - той съдържа консерванти. Както се бъзика един познат адвокат, "нотариалният" хляб трябва да мухляса след 3-4 дни от датата на производство. Чипсовете и бланшираните картофи, които издържат по половин-една година няма да ги коментирам въобще. Киселото мляко, което не става резливо след 72 часа (http://e-vestnik.bg/5850) - също. За нещастие, такова е само в моите спомени;
- Лесен тест дали пълнозърнестият хляб съдържа оцветители е да натопим парче от него в чаша с вода. Ако оцвети водата значи, че съдържа оцветители, а вероятността да е само смес от пълнозърнесто брашно тип 1850 и тип 500 е твърде голяма.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 02 Ноември, 2013, 23:54:04
Фло, разгледах, прочетох и имам следните въпроси:
- Какво представлява този извлек от кафяви водорасли?
- Каква е технологията на извличане и какво точно се извлича?
- Не се ли губи от качествата на водораслите при извличането, обработката, месенето и печенето?
- Каква е традиционната употреба на тези водорасли в (предполагам) източната кухня? В смисъл едва ли ги добавят към хляба си, по-скоро към ориза или нещо подобно...
- Къде растат и може ли човек да се сдобие с такива водорасли в естествената им среда в България? Или поне къде може да си купя само тези водорасли в чист вид, които после да си приготвя в някаква рецепта?
Благодаря предварително!
Ще опитам накратко някакво обяснение макар ,че в главата ми се въртят поне 300 страници материал за морските водорасли по тези няколко въпроса.
Хляб с морски водорасли приготвят и ядат от много време французи,шотландци,ирландци и исландци още от 8-ми век.Японците имат поне 10 варианта на сушени  и смлени кафяви морски водорасли като добавка към всички манджи.По-известната от тях е комбу.Култивират морски водорасли от 16-ти век в Токийския залив. Може да се каже,че понеже водораслите извличат всички макро и микроелементи  от морската вода и ги концентрират в себе си към 5000 пъти, то внесени в организма чрез храната му действат благоприятно. Кръвната плазма/водата в организма / е аналог на морската вода по солеви състав,даже е включена в списъка на кръвопреливащите средства.Човешкото тяло се състои от 75% морска вода и докторите казват
" Море,затворено в организъм".Това,като общо представяне.Аз обаче за включване в храни,ползвам само това ,което е разрешено от европейските здравни норми и обявено като натриева сол на алгиновата киселина Е -401.Алгиновата киселина  със солите си е полизахарид ,който изгражда клетъчните стени на водораслото. Същата работа върши целулозата за сухоземните дървета например.Та в клетките на водораслото няма целулоза ,ами алгинат. Извлича се  от много отдавна и традиционно се ползва като хранителна добавка,главно като желиращо средство.Веганите например не ядат желатин,а предпочитат алгинат,защото не е от животински произход.Вчера им беше международния празник ,да ги поздравим на патерица *drink1*Извличането на алгината от водорасловите клетки не е особено трудно и самият процес води до добро и пълно пречистване.Най общо първо се третират със солна киселина/имаме си я в стомаха, не е нещо страшно/и после алкална екстракция със сода/ натриев карбонат/,филтриране,после калцифициране с калциев хлорид ,отново чистене  и промиване,после конверсия до чиста алгинова киселина.Става на желе подобно на безцветна медуза,пак промиване и после третиране пак със сода до натриев алгинат,който сушат ,мелят и пакетират.Това е цялата работа.Използва се във фармацията като носител,свързващо вещество и понякога и  като активна субстанция.В медицината при трансплантация на клетки,защото имунната система е толерантна към алгината .Друг пример за медицинско използване: сега рекламират едно американско лекарство против стомашни киселини по нашите телевизии-Гавискон,с този алгинат е.
Ние  имаме добър ресурс от кафяви морски водорасли Цистозира,това дето ми е на аватара.Включени са в списъка с лечебните растения забранени за  бране обаче,като блатното кокиче и са след него в списъка.Притежават много ценни биологично -активни за човека свойства ,например противовирусно  имуномодулиращо действие.Това ,което нямаме е научен потенциал относно макрофитите и интерес на науката и държавата към този природен ценен ресурс за фармацията,козметиката и хранителната промишленост.Поначало българската държава винаги си е докарвала народа до положение "вода гази-жаден ходи" Извлекът от водораслите,които ползвам е от внос.Не,че не знаем или не можем да го правим на световно ниво.Нямаме право.5000 лв е глобата ,ако ни срещнат пазвантите с китка от 1 килограм ,като излизаме от морето.За домашно ползване предвид  липсата на условия за пълно и надеждно пречистване не ти препоръчвам да си правиш опити,нито с такива от природата ,нито с тези от дрогериите,казват им КЕЛП.
Сега малко за хляба дето го печем с извлека от морски водорасли.Трайността му е 4 дни при 25 градуса.Няма консерванти ,оцветители и подобрители.Мухлясва след това,и понеже се яде цяла седмица препоръчвам да се държи във фризера или хладилника.Размразява се сам  за час -два без промяна на вкуса.Комбинацията от 5 вида  брашна  има няколко цели,някои описах по-горе. Маята е 0,5 % добавя се и малко квас ,захар и сол в следи.Няма добавени мазнини нито естествени нито изкуствени.Понеже се пече във форми ,те се омазняват да не залепват.Температурата на печене не влияе на алгината,както и дълбокото му замразяване,това му свойство се използва и при сладоледи даже.Като се предъвква малко повече се усеща повишена лепкавост,което е пхризнак,че хидратира и разпъва молекулата.В стомаха  конверсира в неразтворимата алгинова киселина,която свързва вода в червата  1:300. Действието му в стомашно-чревния тракт е 9часа.Недопуска в кръвния поток 75 % от мазнините  и въглехидратите приети едновременно с него.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 03 Ноември, 2013, 00:34:25
Благодаря. Това, което исках да знам, вече го знам.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 06 Ноември, 2013, 23:49:20


Алеее хоп!
Лична демонстрация как работи извлека от водорасли в имитация на стомах ,пълен със стомашна киселина.На четвъртата снимка "стомаха" е в обърнато  положение на тялото, на "челна стойка".През отвора не изтича киселина. Така се преодолява и стомашния рефлукс.Затапва повърхността  на последната погълната храна към сфинктера на хранопровода и  не позволява постъпването на стомашните киселини към хранопровода. Подходящо е за бременни след третия месец,бивши и настоящи пушачи ,алкохолици и не толкова,чревоугодници ,лакомници и не толкова. Въобще за всички от онези 50% от хората страдащи от стомашен рефлукс.  Ай *drinks*

(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1463049_624607454262646_1104171541_n.jpg)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 29 Ноември, 2013, 14:55:03
Рънъта прай бурбъта!

Внимание, филмът (http://tinyurl.com/lh9nlyk) съдържа брутални кадри, които могат да ви нанесат психическа травма!
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 01 Декември, 2013, 23:28:02
Рецепта за мъже - Скумрия в доматен сос скитърнезе

Продукти за една голяма тава:
4-5 добре изчистени скумрии без главите (по-малко място заемат);
1 голяма и 1 малка консерва домати на кубчета (пести хамалогия) или 5-6 пресни домата;
5-6 скилидки чесън (1 глава ако е малка);
1 връзка магданоз;
1 голям лимон;
2-3 глави лук и половинка праз лук. Може и без праз, но нема да дойде дедо Мраз.
дафинов лист;
сол;
олио;
черен пипер;
Бира! Малко за рецептата, а повечето за после.

Приготовление:

Скумриите се изчистват и измиват добре. Тавата се намазва с олио, скумриите се поставят в тавата, посоляват се (аз ги посолявам само отвън) и се поръсват с чер пипер. После се обръщат от другата страна и се посоляват със сол и се поръсват с чер пипер отново. Слагате по един дафинов лист в корема на всяка скумрия и оставяте тавата настрана да се поосоли, докато правите следното:

Главите лук се нарязват на по-едро или дребно, на кръгчета или квадратчета, както ви харесва. Празът също. Слагате лукът и празът да се задушат в тенджера с малко олио и вода докато омекнат. Ако доматите ви са пресни, правите следното:
Възвирате една кана вода (междувременно разбъркайте лука) и заливате доматите в подходящ съд с врялата вода. След 20-30 секунди вадите доматите (междувременно разбъркайте лука) и ги обелвате. Разбъркайте лука. После нарежете доматите на на кубчета. Пак разбъркайте лука. Ако доматите ви са от консерва, този труд си го спестявате и само разбърквайте лука от време на време.

Като приключите с пресните домати, сложете ги в тенджерата при лука и я разбъркайте. Ако доматите са ви от консерва, пропуснете това.

Загрейте фурната на 180 градуса. Наливате 1-1,5 милиметра бира в тавата със скумриите и я пъхате във фурната за 20 минути на 180 градуса на вентилатор. Който няма вентилатор във фурната - няма да яде. :D

Ако доматите са ви от консерва, сега е времето да ги добавите при лука. Разбъркайте лука с доматите.

Обелвате главата чесън, на всяка скилидка и резвате "дупето", сцепвате я на две половини и с острото на една вилица изваждате зелената сърцевина. Знайте, че от тази сърцевина боли стомах, когато се яде чесън. От професионален готвач го знам и е така. Разбъркайте лука и доматите. После нарязвате чесъна колкото може по ситно. Не го смилам или счуквам, защото си губи вкуса и аромата. След приготвения чесън, измивате и нарязвате половината връзка магданоз.

Следва кулминацията:
По мои сметки, в най-добрия случай на скумрията и остават няколко минутки от онези 20 през които я запекохте. Сега е момента да добавите накълцаното чесънче и магданозче в тенждерата с лука и доматите. Прибавете сол на вкус и разбъркайте.

В този деликатен момент трябва да имате следното: Тенджера със сос от лук, праз, домати, чесън, магданоз, олио и сол на вкус от една страна и тава с леко запечени скумрийки със сол, бира, олио, черен пипер и дафинов лист от друга страна. Време е да постигнете единството на Ин и Ян, да извадите тавата, да отнемете соса и с черпак леко да залеете скумрийката със сос но не върху рибата, а покрай нея. Само малко сос трябва да има върху рибата, колкото заради художествената стойност. На този етап от изкуството вече ще започвате да ме разбирате за какво говоря и е крайно време малко да се отдръпнете, да се насладите на мига и да си налеете една чаша биричка. В този момент сте на път да откриете кулинарен бог дълбоко в себе си.  ;)

Остават само 2 неща - лимон и другата половина магданоз. Лимонът го нарязвате на тънки полумесеци и всеки полумесец го пъхвате с правата страна (терминатора на полумесеца) в соса между рибоците така, че само малка част от коричката на лимона да стърчи отгоре.  Тя ще се запече апетитно, както и рибоците. Пъхате тавата в горещата фурна (180 градуса) и печете още 40-50 минути на вентилатор. През това време преглъщате слюнката с бира и подходящо мезе, но не забравяйте накрая да нарежете останалата половина магданоз и да поръсите с него тавата след като я извадите.

Ако всичко е наред, ще пишете тук колко сте доволни. Успех и добър апетит!
 *drinks*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 02 Декември, 2013, 00:21:53
 :)Това е къртовски труд  с тая скумрия ей,поне за три тайванки.Не може да е работа за мъже рецептата Скумрия в доматен сос скитърнезе.Работата на мъжа е да убие змей,а на жена му да му лъсне доспехите,изглади ризата и вратовръзката  и да му приготви скумрията.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Скитър в 02 Декември, 2013, 08:37:32
Ей, какъв мъж си е хванала жена ми!

Писах рецептата за мъже, защото ми писна от рецепти за жени. Рецептите за жени са нещо доста имагинерно.
Пример:
Задушавате зеленчуците, прибавяте щипка нещо си и печете до готовност.

Ха сега познай това "до готовност", на каква температура, отдолу ли, отгоре ли или на вентилатор се пече. И междувременно загорял соса, щото съм се чудел как да настроя фурната. И ако случайно успея да направя някакво подобие на храна, то в най-добрия случай ще е само за мен и като качество и като количество.

Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 02 Декември, 2013, 19:16:58
Към скумрията бих подходил строго нАучно със ценово-времево оптимизационна формула. *prof*Взимам филе скумрия от Мичик ООД срещу зеленчуковата борса.Спестявам от цена и 30% рандеман от кости,черва и глави, както и поне 20 мин.борба с рибата при чистенето и извънредното  хвърляне на боклука.Готовото  филе държа 20 мин.в бяло вино,докато загрее  добре скарата и се мята отгоре и за 10-12 минути .Друг вариант, след като постои в марината от бяло вино е да се подсуши със салфетка и като се покрие с резенчета лимон и домат ,да се завие в алуминиево фолио  и във фурната  на 180 гр.Готовността на рибата за консумация проверявам с иглен термометър до достигане на температура в месото 72 градуса по Целзий.Гарнитурата е импровизация,полет на въображението. *drinks*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: dodo2 в 02 Декември, 2013, 20:22:48
Хубавата гозба е богата на подправки.

Суровина - риба като тази на Фло (без кости, черва, глави и други гнусотии) - филе, все тая каква.

В една чаша "на око" се сипва:
- зехтин
- соев сос
- изцеден лимон
- черен пипер
- червен пипер
- розмарин
- млян кимион
Разбърква се хубаво и се залива филето, поседява така "на око" и се мята на скарата (рибата обикновено става за 6-7-8 минути, това 12 минути скара или 2 часа печене не става ли на пихтия?)

А относно виното в готвенето един съвет за непиещите ежедневно - бутилка вино се замрязява във формичка за лед. После при готвене се взимат няколко ледчета, колкото е необходимо и не трябва да отваряте всеки път нова бутилка.

Айде и аз се отчетох.

*drink1*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 03 Декември, 2013, 01:19:01
Алкохола преципитира/пресича /белтъците и прави месото крехко.Затова е добре в марината да има алкохол.Въобще е добре всяко месо да се маринова преди печене.В температурата и времето на печене е тънкостта в образуването на ароматите.
Ако сравним ароматите на една печена риба с  музикално произведение, основния мотив /мелодията/ се образува при над 150 градуса.Водещият тон е връхната нота ,а подправките са хармоничното допълнение между него и долния регистър от тъмния, тежък ритъм на изгоряло.Затова и подправките не трябва да са много, за да не променят хармонията,а само да я подкрепят.Не сме седнали все пак на кимион и розмарин, а на печена риба ,нали?Даже е добре хармоничното допълнение да не е натрапчиво забележимо и да носи  фантазиен характер,разпалвайки  въображението.Това се постига с комбинация от противоположни  на аромат подправки:примерно свежа ,остра цитрусова нота от лимона в съчетание  и единство на противоположностите с топлия подправъчен характер и леката терпентинова  нота и мек вкус на червения пипер, с лек контрапункт от грубата балсамичната нота на розмарин в следи.Всичко това в малки количества и ненатрапчиво.Водеща е връхната нота.Това е,което се носи от  чинията до рецепторите ни и ни кара да премрежим погледа с преглъщане, а тя нотата ,трябва да е максимално нативна,на печена риба,за да няма фалшиви тонове в мелодията.Никой не обича какафонията,а ценителя има тънък усет за хармонията, било то в музиката или в яденето.Девиза, другарки и другари е да издигнем на ново ,по-високо естетично ниво манджата,като увеличим нейното качество  за сметка на количеството.Ай! *alcohol*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 03 Декември, 2013, 10:49:13
Алкохола преципитира/пресича /белтъците и прави месото крехко.Затова е добре в марината да има алкохол.Въобще е добре всяко месо да се маринова преди печене.В температурата и времето на печене е тънкостта в образуването на ароматите.
Ако сравним ароматите на една печена риба с  музикално произведение, основния мотив /мелодията/ се образува при над 150 градуса.Водещият тон е връхната нота ,а подправките са хармоничното допълнение между него и долния регистър от тъмния, тежък ритъм на изгоряло.Затова и подправките не трябва да са много, за да не променят хармонията,а само да я подкрепят.Не сме седнали все пак на кимион и розмарин, а на печена риба ,нали?Даже е добре хармоничното допълнение да не е натрапчиво забележимо и да носи  фантазиен характер,разпалвайки  въображението.Това се постига с комбинация от противоположни  на аромат подправки:примерно свежа ,остра цитрусова нота от лимона в съчетание  и единство на противоположностите с топлия подправъчен характер и леката терпентинова  нота и мек вкус на червения пипер, с лек контрапункт от грубата балсамичната нота на розмарин в следи.Всичко това в малки количества и ненатрапчиво.Водеща е връхната нота.Това е,което се носи от  чинията до рецепторите ни и ни кара да премрежим погледа с преглъщане, а тя нотата ,трябва да е максимално нативна,на печена риба,за да няма фалшиви тонове в мелодията.Никой не обича какафонията,а ценителя има тънък усет за хармонията, било то в музиката или в яденето.Девиза, другарки и другари е да издигнем на ново ,по-високо естетично ниво манджата,като увеличим нейното качество  за сметка на количеството.Ай! *alcohol*

Леле! Фло!
Цитирам те, да го запазя ... 
Няма нужда да се яде, само да го прочета и съм сита.  :D *drink1*

Аз не съм изискана и предпочитам рибката на скара с дървени въглища. Вътре, резенчета от лимонче.
До скоро леко се присмивах на любителите на рибешки глави. Реших да опитам и сега съм им фен-кЪ. 2 глави и съм преяла.
Малко се оплесквам, ама карай.  Важното е, че вече съм умна кат' риба.  :D

Обаче, има ли скаридки, миди, октоподи, калмари ... изобщо няма да стигна до розмарина.  :D

Обичате ли охлюви?
Обожавам ги. Хапвам го целия, после с черупката си сърбам чорбичката.    *rofl*

ОтидЕ на кино симфонията ...   *rofl*

Как още не са ме изгонили от къщи, хич не знам.  :D

 *flower2*
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 03 Декември, 2013, 13:56:16


Аз не съм изискана и предпочитам рибката на скара с дървени въглища. Вътре, резенчета от лимонче.


Е,това е класическа симфония! :)Лека,игрива и безгрижна .Алегро вивачето на  рибната гастрономия.Това имах пред вид.
Аз обаче рядко я карам на тази музикална творба ,а ежедневно на синтезатор.Лапам по 1000 мг рибено масло от сьомга,заради омега 3 мастните киселини ,и така не ми се прияжда риба въобще.Горещо препоръчвам на който има проблеми с кръвното или пък висок лош холестерол.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 03 Декември, 2013, 16:33:03


Аз не съм изискана и предпочитам рибката на скара с дървени въглища. Вътре, резенчета от лимонче.


Е,това е класическа симфония! :)Лека,игрива и безгрижна .Алегро вивачето на  рибната гастрономия.Това имах пред вид.
Аз обаче рядко я карам на тази музикална творба ,а ежедневно на синтезатор.Лапам по 1000 мг рибено масло от сьомга,заради омега 3 мастните киселини ,и така не ми се прияжда риба въобще.Горещо препоръчвам на който има проблеми с кръвното или пък висок лош холестерол.

:)

Е, аз имам висок холестерол, ехеее от 100 години. Каквато съм разсеяна, чат пат ще го пия.  :D
Ще си кажа моето лекарство.
Чаша червено вино и готово! *drink1*

Освен това, висок общ холестерол нищо не значи. Ако съотношението между лошия и добрия е повече от 5, тогава е опасно.
Моето е 2,4.
Така, че ... червено винце със синьо сиренце. Преди ядене. :)

Ай  *drink1* за холестерола!  :D
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 03 Декември, 2013, 17:13:37
За лошия холестерол ми беше думата.Сваля се отлично с мазна риба  два-три пъти седмично или с рибено масло всеки ден по малко.Не знам рибено масло и чаша винце със сиренце на гладно как ще да е,но наскоро,една сутрин,  след две кафета и  четири цигари си мерих кръвното и... :o бяха  голяма изненада ниските стойности.Ай ,за холестерола. *drink1*Интересно ще е за науката няколко малки стъпки :малко хапче 1000мг рибено масло сутрин и три малки водки вечер с малки кисели краставички.
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Muza в 04 Декември, 2013, 13:50:27

И чесънът е мнооооого полезен!
Фетонциди, метонциди ... и всякакви циди.
Аз, ей така, като изям сутринта една глава и цял ден съм ОК.  *yahoo*
Че и ми върви много. Като кажа на някого "Хууу" и веднага се съгласява с мен. Без възражения.  *rofl*

Рибеното масло, особено от акула, е за подхранване и на черния дроб. :) *drink1*

 *flower2*


Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 18 Декември, 2013, 01:21:38


Филмче,което наистина заслужава да се види. *prof*


https://www.youtube.com/watch?v=kudnhphakJo (https://www.youtube.com/watch?v=kudnhphakJo)
Титла: Re: Рецепти направи си сам рЪнЪта
Публикувано от: Фло в 18 Декември, 2013, 19:18:44
Представям един контра-пункт на широко тиражираната глупост за вредата от хлебната мая,стигаща дотам,че се измислят нови  термини като "термофилни дрожди",нещо което не съществува в биологията,както  и на тази планета.Хлебната мая е толкова безвредна,че е с много висок статус  в регистъра на безопасните храни http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/ (http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/)  на американската държавна агенция за безопасност на храните.Нещо повече,хлебната мая е важен източник на биологично-активни вещества за организма и както виждаме,по-долу от статията участва в борбата  на имунната система против рака.Консумацията на хляб с мая  е естествена превенция на рака в стомашно-чревния тракт.
http://www.flosinagastronomy.com/1058107710881072108710801103-1089-109310831077107310851072-108410721103-10791072-1083107710951077108510801077-10851072-108810721082.html#.UrHMiCcSez4 (http://www.flosinagastronomy.com/1058107710881072108710801103-1089-109310831077107310851072-108410721103-10791072-1083107710951077108510801077-10851072-108810721082.html#.UrHMiCcSez4)